Anna-Karin Friberg

Ekonom

v-card 

Telefon: 023 – 144 60

E-post: anna-karin.friberg[at]appelli.se

• Falu Redovisningsbyrå, Falun, 1990-2006
• LRF Konsult, 2007-2009
• Hamilton Advokatbyrå, Falun, 2009-2010
• Appelli Advokater, sedan 2010

Har tidigare varit auktoriserad redovisningskonsult SRF.
Ansvarar för den ekonomiska redovisningen i konkursärenden.