Åsa Axelsson

Kontorsansvarig

v-card 

Telefon: 023-144 60

E-post: asa.axelsson[at]appelli.se

• Hamilton Advokatbyrå, Falun, 1997-2010
• Appelli Advokater, sedan 2010

Ansvarar för byråns administration och IT-drift.