Elisabet Leth

Biträdande jurist

Arbetar främst med familjerätt, bodelningar och arvsrätt. Biträder våra advokater i övriga mål och ärenden.

Telefon: 023-144 60

Mobil: 073-600 22 90

E-post: elisabet.leth[at]appelli.se

Språk:
• Svenska
• Engelska

Tidigare erfarenheter:
• Jur kand, Umeå universitet, 2017
• Migrationsverket 2017
• Appelli Advokater, sedan april 2017

Jobbar med: