Gustav Eriksson

Biträdande jurist

Arbetar främst med fastighets-, bygg- och konsulträtt. Biträder våra advokater i övriga mål och ärenden.

Telefon: 023-144 60

Mobil: 070-696 44 60

E-post: gustav.eriksson[at]appelli.se

Språk:
• Svenska
• Engelska

Tidigare erfarenheter:
• Uppsala Universitet, 2012
• Appelli Advokater, som trainee under olika perioder, 2012-2015
• Appelli Advokater, som biträdande jurist, sedan 2015

Jobbar med: