Leif Hägglund

Advokat, delägare

Arbetar med brottmål samt med skadeståndsrätt med inriktning på trafikskador och skaderegleringar. Har tidigare arbetat på Trafikskadenämnden med trafikskadefrågor. Är advokatbyråns VD. Delägare sedan 2015.

v-card 

Telefon: 023-144 60

Mobil: 070-612 44 60

E-post: leif.hagglund[at]appelli.se

Språk:
• Svenska
• Engelska

Tidigare erfarenheter:
• Jur kand, Uppsala universitet, 1991
• Eskilstuna tingsrätt, 1991-1993
• Allmänna Reklamationsnämnden, Stockholm, 1994-1999
• Trafikskadenämnden, Stockholm, 1999-2001
• Legio Advokatfirma, Stockholm, 2001-2003
• Hamilton Advokatbyrå, Falun, 2003-2010
• Appelli Advokater, sedan 2010
• Advokat, sedan 2005

Jobbar med: