Marcus Sidhage

Biträdande jurist

Biträder våra advokater i övriga mål och ärenden.

Telefon: 023-144 60

Mobil: 070-634 36 69

E-post: marcus.sidhage[at]appelli.se

Språk:
• Svenska
• Engelska

Tidigare erfarenheter:
• Jur kand, Örebro universitet, 2016
• Appelli Advokater, sedan 2017

Jobbar med: