Maria Bernard

Receptionist/assistent
 

v-card

Telefon: 023-144 60

E-post: maria.bernard[at]appelli.se

• Appelli Advokater, sedan 2015

Ansvarar för reception och besök. Biträder juristerna.