Allmän civilrätt/ Övrigt

malsagande

För mer information
kontakta oss på:

Telefon: 023 – 144 60
E-post: info[at]appelli.se

• Ombud/biträde vid tvister mellan privatperson eller företag
• Allmän rådgivning
• Kravärenden
• Avtalsskrivning

Allmän civilrätt är ett brett ämnesområde som samlar många av de frågor som inte ryms under andra, speciella, ämnesområden. Den allmänna civilrätten rör framför allt avtalsrätt, köprätt, sakrätt samt skuld och fordran. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med allmän civilrätt och kan hjälpa dig att reda ut rättsläget, föra din talan och om det skulle krävas, ta ärendet vidare till domstol.
Vi arbetar med Allmän civilrätt/Övrigt:

Anders Grahnsiluett

Ulf Medefeltsiluett

Magnus Walbergsiluett

Johan Wennhag

Mikael Sandysiluett

Macrus Sidhagesiluett