Arvsrätt

tjanster

För mer information
kontakta oss på:

Telefon: 023 – 144 60
E-post: info[at]appelli.se

• Testamente
• Boutredningsman
• Skiftesman
• Tvister i dödsbo
• Klander av testamente
• Rådgivning i arvsfrågor

Arvsrätten är ett stort och viktigt område som de flesta förr eller senare kommer i kontakt med. Frågor inom detta område kan röra upprättande eller ändring av testamente, tvist i dödsbo, boutredningsuppdrag eller uppdrag som skiftesman eller allmän rådgivning. Advokatbyråns advokater anlitas regelbundet som boutredningsmän eller skiftesmän.

Vi arbetar med arvsrätt:

Anders Grahnsiluett

Elisabet Leth