Familjerätt

stock-photo-7889488-family-on-thr-floor

För mer information
kontakta oss på:

Telefon: 023 – 144 60
E-post: info[at]appelli.se

• Skilsmässa
• Bodelning
• Upplösning av samboförhållande
• Äktenskapsförord
• Samboavtal
• Bodelningsförättare
• Vårdnadsfrågor
• Umgängesfrågor
• Underhåll till barn
• Allmän rådgivning

Familjerätten rymmer många viktiga frågor som man kan komma i kontakt med såsom samboavtal, äktenskapsförord, äktenskapsskillnad, vårdnad, boende och umgänge för barn. Våra familjerättsjurister har både erfarenhet och den empati som krävs för denna typ av uppdrag.

Vi arbetar med familjerätt:

Linda Nyströmsiluett

Elisabet Leth

Marcus Sidhage