APPELLIS
JURIDIKBLOGG:

Ett stärkt skydd för barn som bevittnar våld

okt 24, 2019 | Nyheter

Just nu pågår utredning om att stärka barns rätt och straffrättsliga skydd i samhället.

Advokatsamfundet har nyligen ställt sig positiv till betänkandet Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord (SOU 2019:32).

Betänkandet tar upp flera frågeställningar och förslag till åtgärder, bland annat att:

– Ett nytt brott, barnfridsbrott, ska införas. Det ska också bli straffbart att begå en sådan gärning som innebär att man med uppmaning eller annan psykisk påverkan förmår en annan person att begå självmord.

– Uppdraget för den advokat eller biträdande jurist som förordnats som särskild företrädare för barn i ett brottmål ska få ett utökat uppdrag, att även ta tillvara barnets rätt efter en avslutad förundersökning eller ett avklarat brottmål i tingsrätten, som kan innefatta att ansöka om verkställighet med mera och att det föreslås att barn i vårdnadstvister ska få en särskilt förordnat ombud i familjemål vid tingsrätten.

”Vi ser mycket positivt på denna utveckling. Alltför ofta ser vi att barn far illa under den tid som föräldrar tvistar med varandra.

Vi ser mycket positivt på denna utveckling. Alltför ofta ser vi att barn far illa under den tid som föräldrar tvistar med varandra. Barn är särskilt utsatta då den ena föräldern utsatt den andre för brottslig gärning. Det återstår att se om och när förslagen kan komma att behandlas av lagstiftaren.

För mer information angående ovanstående kan man läsa ovan rubricerat betänkande liksom Advokatsamfundets yttrande; se regeringen.se… och advokatsamfundet.se…

Johan Wennhag

Advokat

Målsägandebiträde och skadestånd med anledning av brott

Vi har sammanställt lite information till dig som blivit utsatt för brott och som kan vara viktigt att tänka på om du vill begära och senare utkräva skadestånd av den som dömts för brott mot dig. Målsägandebiträde Om du har blivit utsatt för brott kan du ha rätt till...

Några ord om rättsskydd och försäkringar

Vi reder ut vad rättsskydd är för någonting och informerar om några av de vanligare villkoren respektive undantagen som gäller enligt de flesta hem- och företagsförsäkringarna i Sverige. Rättsskydd är ett moment som ingår i de flesta försäkringarna som finns...

Rättshjälp och rättshjälpsbiträde

Vi får ofta frågor om rättshjälp och om vi kan åta oss uppdrag som rättshjälpsbiträde i olika angelägenheter. Här ger vi dig lite information om vad rättshjälp är och vad det ger dig rätt till om du skulle behöva juridisk rådgivning eller ett juridiskt biträde under...

Oenighet i fråga om skötseln av den samägda fastigheten?

Högsta domstolen har i ett avgörande från den 30 december 2019 slagit fast att delägare till en fastighet, som är samägd enligt lagen om samäganderätt och där delägarna i avtal enats om att samäganderättslagen överhuvudtaget inte ska vara tillämplig, ändå har rätt att...

Ny praxis gällande cookies och samtycke till informationslagring

EU-domstolen har i ett förhandsavgörande från den 1 oktober 2019 slagit fast att det inte är tilllåtet för en tjänsteleverantör att nyttja på förhand ikryssade rutor som ett sätt för att inhämta en webbplatsanvändares samtycke för lagring av personuppgifter när...

Sänkt kapitalkrav för aktiebolag

Kravet på minsta aktiekapital i aktiebolag halveras från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Den 28 november beslutade riksdagen att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag blir 25 000 kronor från och med den 1 januari 2020. Läs mer här! Vill du starta...

Brottsoffers rättigheter i den moderna rättegången

Med anledning av en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2018 har brottsoffers möjligheter att få ett målsägandebiträde förordnat för sig i Sveriges hovrätter begränsats. Vi är flera som upplever att lagändringen har lett till en försämring för brottsoffer och...

Ett stärkt skydd för barn som bevittnar våld

Just nu pågår utredning om att stärka barns rätt och straffrättsliga skydd i samhället. Advokatsamfundet har nyligen ställt sig positiv till betänkandet Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan...

Nya regler för uthyrning i andra hand

Den 1 oktober 2019 har en lagändring trätt i kraft som medför vissa ändringar i 12 kap. jordabalken (mer känd som hyreslagen). Ändringen medför bland annat att det blir straffbart att inte bara sälja utan också köpa hyreskontrakt. Regleringen kring byten av...
Share This

Dela

Dela det här inlägget med dina vänner!