APPELLIS
JURIDIKBLOGG:

Företagarnas situation i anledning av Covid-19

apr 3, 2020 | Affärsjuridik, Nyheter

I den nu rådande situationen, där Covid-19 påverkar oss alla, riskerar många företag att drabbas mycket negativt av att samhället anpassar sig för att undvika smittspridning så långt det är möjligt.

 

Flera företag har ett visst utrymme för att parera en nedgång, men det är fortfarande oklart hur hårt och länge Covid-19 kommer att ha effekter på företagens intäkter. Genom åren har vi sett flera olika ekonomiska kriser som påverkat vårt land, senast finanskrisen år 2008. Varje kris är unik till sin karaktär, men flera erfarenheter går att tillämpa även nu.

Staten har utformat olika former av krispaket för att understödja företagen, exempelvis finns möjlighet till korttidspermittering för att tillfälligt minska lönekostnaderna och snabbt kunna växla upp verksamheten när läget vänder. Det kan även vara aktuellt att se över verksamhetens olika avtal, t.ex. hyresavtal, kundavtal och leverantörsavtal. Finns det möjlighet att minska lokalytor? Är det möjligt att reducera leveranser utifrån gällande kontrakt? Vilka förbehåll behöver jag ha i mina nya kundavtal?

Om verksamheten har en avbrottsförsäkring med smittskyddsklausul, vilket är vanligt i exempelvis restaurangbranschen, kan det vara aktuellt att gå igenom förutsättningarna för att nyttja den.

Oavsett om du behöver omförhandla dina avtal, rekonstruera verksamheten eller avveckla den genom konkurs eller likvidation så hjälper Appelli Advokater dig att hantera de problem som uppstår.

Johan Sund

Advokat

Företagarnas situation i anledning av Covid-19

I den nu rådande situationen, där Covid-19 påverkar oss alla, riskerar många företag att drabbas mycket negativt av att samhället anpassar sig för att undvika smittspridning så långt det är möjligt.   Flera företag har ett visst utrymme för att parera en nedgång,...

Om offentliga respektive privata försvarare

Om du har blivit misstänkt för brott kan du ha rätt till en offentlig försvarare. Om en offentlig försvarare inte förordnas för dig och du ändå vill ha hjälp av en advokat kan du anlita en privat försvarare. Vi är ofta behjälpliga både som offentliga och privata...

Information med anledning av COVID-19

Spridningen av viruset i världen utvecklas i en inte obetydlig takt. Det har kommit att påverka samhället oerhört negativt. Vi fortsätter att hålla vår verksamhet öppen tills vidare och vill samtidigt informera om några saker som kan vara bra att tänka på för dig som...

Målsägandebiträde och skadestånd med anledning av brott

Vi har sammanställt lite information till dig som blivit utsatt för brott och som kan vara viktigt att tänka på om du vill begära och senare utkräva skadestånd av den som dömts för brott mot dig. Målsägandebiträde Om du har blivit utsatt för brott kan du ha rätt till...

Några ord om rättsskydd och försäkringar

Vi reder ut vad rättsskydd är för någonting och informerar om några av de vanligare villkoren respektive undantagen som gäller enligt de flesta hem- och företagsförsäkringarna i Sverige. Rättsskydd är ett moment som ingår i de flesta försäkringarna som finns...

Rättshjälp och rättshjälpsbiträde

Vi får ofta frågor om rättshjälp och om vi kan åta oss uppdrag som rättshjälpsbiträde i olika angelägenheter. Här ger vi dig lite information om vad rättshjälp är och vad det ger dig rätt till om du skulle behöva juridisk rådgivning eller ett juridiskt biträde under...

Oenighet i fråga om skötseln av den samägda fastigheten?

Högsta domstolen har i ett avgörande från den 30 december 2019 slagit fast att delägare till en fastighet, som är samägd enligt lagen om samäganderätt och där delägarna i avtal enats om att samäganderättslagen överhuvudtaget inte ska vara tillämplig, ändå har rätt att...

Ny praxis gällande cookies och samtycke till informationslagring

EU-domstolen har i ett förhandsavgörande från den 1 oktober 2019 slagit fast att det inte är tilllåtet för en tjänsteleverantör att nyttja på förhand ikryssade rutor som ett sätt för att inhämta en webbplatsanvändares samtycke för lagring av personuppgifter när...

Sänkt kapitalkrav för aktiebolag

Kravet på minsta aktiekapital i aktiebolag halveras från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Den 28 november beslutade riksdagen att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag blir 25 000 kronor från och med den 1 januari 2020. Läs mer här! Vill du starta...

Brottsoffers rättigheter i den moderna rättegången

Med anledning av en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2018 har brottsoffers möjligheter att få ett målsägandebiträde förordnat för sig i Sveriges hovrätter begränsats. Vi är flera som upplever att lagändringen har lett till en försämring för brottsoffer och...
Share This

Dela

Dela det här inlägget med dina vänner!