APPELLIS
JURIDIKBLOGG:

”Hyrköp” av fastighet

okt 15, 2020 | Fastighetsrätt, Hyresrätt, Nyheter

Det har blivit allt vanligare att köpare och säljare kommer överens om olika lösningar, särskilt vad gäller finansieringen av köpet, som kan medföra att köpet blir ogiltigt. Det har blivit vanligare med s.k. blandade fång, där det kan vara fråga om ett köp som sker under förutsättning att köparen ska betala en handpenning och samtidigt ”hyra” fastigheten av säljaren fram till dess att köpeskillingen är betald. Detta kan vålla bekymmer för både säljare och köpare.

En fastighetsöverlåtelse får inte göras beroende av villkor under mer än två år från den dag då köpehandlingen upprättades. Köpet blir ogiltigt om någon längre tid överenskommits för sådant villkor. Det gäller däremot inte för villkor varigenom köpets fullbordan eller bestånd gjorts beroende av att köpeskillingen betalas. Detta medför att villkor, som gör köpets fullbordan eller bestånd beroende av att köparen ska ”hyra” fastigheten av säljaren, kan vara ogiltiga.

I ett fall som nyligen avgjorts av Högsta domstolen hade säljaren och köparen kommit överens om att köparen skulle betala en överenskommen köpeskilling. Köpeskillingen skulle betalas genom en handpenning till visst belopp och resterande del skulle betalas som ”hyra” med visst belopp per månad under 80 månaders tid.

Vi uppmanar dig, som funderar på att köpa en fastighet, att särskilt överväga de risker som ett ´hyrköp´ kan medföra i praktiken. Lagstiftning och praxis ändras med tiden.”

Köparen skulle få tillträde till fastigheten när avtalet hade undertecknats och handpenningen betalats. Äganderätten till fastigheten skulle däremot övergå först när alla hyresbetalningar erlagts och senast visst år. Köparen gavs uttrycklig möjlighet att betala i förtid. Säljaren gavs rätt att häva avtalet och behålla handpenning liksom tidigare erlagda hyror om köparen skulle brista i att fullgöra sin del av avtalet.

Köparen betalade inledningsvis handpenningen men sedan inte något mer. Säljaren sa upp avtalet i den del som avsåg själva hyresförhållandet men hävde inte köpeavtalet. Köparen begärde sedan att få tillbaka handpenningen under åberopande av att avtalet var ogiltigt då det var fråga om ett löfte om ett framtida förvärv.

Högsta domstolen bedömde att parternas avtal i och för sig uppfyllde formkravet och att det inte var fråga om ett löfte om en framtida överlåtelse. Då ”hyresbetalningarna” fick räknas av på köpeskillingen talade det starkt för att det var ett villkor som avsåg hur köpeskillingen skulle betalas. Köparen hade rätt att betala köpeskillingen i förtid och möjligheten för köparen att få lagfart inte kopplat till något annat än köpeskillingens erläggande.

Högsta domstolen kom därför fram till att det var fråga om ett giltigt köp av fastigheten då köpet inte gjorts beroende av att något hyresförhållande skulle bestå. Köparen kunde inte få tillbaka handpenningen.

Vi uppmanar dig, som funderar på att köpa en fastighet, att särskilt överväga de risker som ett ”hyrköp” kan medföra i praktiken. Lagstiftning och praxis ändras med tiden. Varje avtal är unikt och det går inte att säga på förhand hur det kan komma att tolkas vid en eventuell tvist. Tveka inte att kontakta oss om du skulle vilja rådgöra med en advokat om ”hyrköp” av fastighet kommer på tal.

Johan Wennhag

Advokat

”Hyrköp” av fastighet

Det har blivit allt vanligare att köpare och säljare kommer överens om olika lösningar, särskilt vad gäller finansieringen av köpet, som kan medföra att köpet blir ogiltigt. Det har blivit vanligare med s.k. blandade fång, där det kan vara fråga om ett köp som sker...

Nytt statligt stöd till lokalhyresvärdar för hyresrabatter

Den 1 juli 2020 kommer lokalhyresvärdar, enligt en av regeringen nyligen utfärdad förordning, att få möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd av staten för eventuella hyresrabatter som lämnats vissa lokalhyresgäster. Det stöd som du kan erhålla, i egenskap av...

Hyresgästens ansvar för inneboende och andrahandshyresgäster

Det är vanligt att myndigheter och företag ingår hyresavtal med en hyresvärd för att de i sin tur ska kunna upplåta hyresrätten till andra personer som har någon form av koppling till den verksamhet som bedrivs. Vi lämnar ett exempel på och reder ut vad som gäller i...

Företagarnas situation i anledning av Covid-19

I den nu rådande situationen, där Covid-19 påverkar oss alla, riskerar många företag att drabbas mycket negativt av att samhället anpassar sig för att undvika smittspridning så långt det är möjligt.   Flera företag har ett visst utrymme för att parera en nedgång,...

Om offentliga respektive privata försvarare

Om du har blivit misstänkt för brott kan du ha rätt till en offentlig försvarare. Om en offentlig försvarare inte förordnas för dig och du ändå vill ha hjälp av en advokat kan du anlita en privat försvarare. Vi är ofta behjälpliga både som offentliga och privata...

Information med anledning av COVID-19

Spridningen av viruset i världen utvecklas i en inte obetydlig takt. Det har kommit att påverka samhället oerhört negativt. Vi fortsätter att hålla vår verksamhet öppen tills vidare och vill samtidigt informera om några saker som kan vara bra att tänka på för dig som...

Målsägandebiträde och skadestånd med anledning av brott

Vi har sammanställt lite information till dig som blivit utsatt för brott och som kan vara viktigt att tänka på om du vill begära och senare utkräva skadestånd av den som dömts för brott mot dig. Målsägandebiträde Om du har blivit utsatt för brott kan du ha rätt till...

Några ord om rättsskydd och försäkringar

Vi reder ut vad rättsskydd är för någonting och informerar om några av de vanligare villkoren respektive undantagen som gäller enligt de flesta hem- och företagsförsäkringarna i Sverige. Rättsskydd är ett moment som ingår i de flesta försäkringarna som finns...

Rättshjälp och rättshjälpsbiträde

Vi får ofta frågor om rättshjälp och om vi kan åta oss uppdrag som rättshjälpsbiträde i olika angelägenheter. Här ger vi dig lite information om vad rättshjälp är och vad det ger dig rätt till om du skulle behöva juridisk rådgivning eller ett juridiskt biträde under...

Oenighet i fråga om skötseln av den samägda fastigheten?

Högsta domstolen har i ett avgörande från den 30 december 2019 slagit fast att delägare till en fastighet, som är samägd enligt lagen om samäganderätt och där delägarna i avtal enats om att samäganderättslagen överhuvudtaget inte ska vara tillämplig, ändå har rätt att...
Share This

Dela

Dela det här inlägget med dina vänner!