Ulf Medefelt

Advokat/delägare

En av Sveriges mest erfarna advokater inom fel i fastighet och besiktningsmäns ansvar. Arbetar främst med affärsjuridik med fokus på fastighets-, bygg- och konsulträtt.

Telefon: 023-144 60
Mobil: 070-305 10 06
E-post: ulf.medefelt@appelli.se

Arbetar med:

Affärsjuridik /// Fastighetsrätt, Byggjuridik, Konsultansvar /// Allmän civilrätt/Övrigt

Språk: Svenska /// Engelska

Tidigare erfarenheter: Jur kand, Uppsala universitet, 1985 /// Karlstads tingsrätt, 1985-1987 /// Advokaterna Nilsson & Zedendahl, Falun, 1987-1989 /// Advokat PG Viklund, Falun, 1989-1991 /// Advokaterna Viklund & Medefelt, Falun, 1991-1997 /// Hamilton Advokatbyrå, Falun, 1997-2010 /// Appelli Advokater, sedan 2010 /// Advokat, sedan 1991 /// Undervisar byggingenjörer vid RISE Research Institutes of Sweden (tidigare SP Statens provningsanstalt)/Lunds Tekniska Högskola/Lunds Universitet/Fuktcentrum samt vid Kungliga Tekniska Högskolan /// Håller fortlöpande kurser för besiktningsmän och byggkonsulter /// Genomgått SBRs kurser för överlåtelsebesiktningsmän

Magnus Walberg

Advokat/delägare

Arbetar huvudsakligen med obeståndsfrågor, tvister och civilrätt.

Telefon: 023-144 60
Mobil: 070-551 79 50
E-post: magnus.walberg@appelli.se

Arbetar med:

Obeståndsrätt /// Allmän civilrätt/Övrigt /// Förvaltningsrätt/Migrationsrätt

Språk: Svenska /// Engelska

Tidigare erfarenheter: Jur kand, Lunds universitet, 1986 /// Folksam, Malmö, 1987-1988 /// Falu tingsrätt, 1988-1990 /// Zedendahl Advokatbyrå, Borlänge och Falun, 1990-2007 /// Hamilton Advokatbyrå, Falun, 2007-2010 /// Appelli Advokater, sedan 2010 /// Advokat, sedan 1993

Linda Nyström

Advokat/delägare

Arbetar huvudsakligen med brottmål och familjerätt.

Telefon: 023-144 60
Mobil: 070-620 82 22
E-post: linda.nystrom@appelli.se

Arbetar med:

Familjerätt /// Brottmål/Målsägandebiträde /// Förvaltningsrätt/Migrationsrätt /// Samfällighetsfrågor

Språk: Svenska /// Engelska

Tidigare erfarenheter: Jur kand, Uppsala universitet, 2001 /// Baker & McKenzie Advokatbyrå, Bryssel och Stockholm, 2001 /// Hamilton Advokatbyrå, Falun, 2001-2010 /// Appelli Advokater, sedan 2010 /// Advokat, sedan 2006

Leif Hägglund

Advokat/delägare

Arbetar med brottmål samt med skadeståndsrätt med inriktning på trafikskador och skaderegleringar. Har tidigare arbetat på Trafikskadenämnden med trafikskadefrågor.

Telefon: 023-144 60
Mobil: 070-612 44 60
E-post: leif.hagglund@appelli.se

Arbetar med:

Brottmål/Målsägandebitrade /// Skadeståndsrätt

Språk: Svenska /// Engelska

Tidigare erfarenheter: Jur kand, Uppsala universitet, 1991 /// Eskilstuna tingsrätt, 1991-1993 /// Allmänna Reklamationsnämnden, Stockholm, 1994-1999 /// Trafikskadenämnden, Stockholm, 1999-2001 /// Legio Advokatfirma, Stockholm, 2001-2003 /// Hamilton Advokatbyrå, Falun, 2003-2010 /// Appelli Advokater, sedan 2010 /// Advokat, sedan 2005

Mikael Sandy

Advokat/delägare

Arbetar främst med affärsjuridik, obeståndsrätt samt civilrättsliga ärenden. 

Telefon: 023-144 60
Mobil: 070-387 44 60
E-post: mikael.sandy@appelli.se

Arbetar med:

Affärsjuridik /// Obeståndsrätt /// Fastighetsrätt, Byggjuridik, Konsultansvar /// Allmän civilrätt/Övrigt

Språk: Svenska /// Engelska

Tidigare erfarenheter: Uppsala Universitet, 2013 /// Mannheimer Swartling, Stockholm, 2013-2015 /// Appelli Advokater, sedan 2015 /// Advokat, sedan 2016

Johan Sund

Advokat/delägare

Arbetar främst med affärsjuridik, fastighets-, bygg- och konsulträtt samt civilrättsliga ärenden.

Telefon: 023-14460
Mobil: 070-520 80 01
E-post: johan.sund@appelli.se

Arbetar med:

Affärsjuridik /// Fastighetsrätt, Byggjuridik, Konsultansvar /// Allmän civilrätt/Övrigt

Språk: Svenska /// Engelska

Tidigare erfarenheter: Uppsala Universitet, 2005 /// Ekenberg & Andersson Advokatbyrå, partner,
2005-2018 /// Secondment, Memery Crystal LLP, London, 2008 /// Appelli Advokater, sedan 2018 /// Advokat, sedan 2011

Gustav Eriksson

Advokat

Arbetar främst med fastighets-, bygg- och konsulträtt.

Telefon: 023-144 60
Mobil: 070-696 44 60
E-post: gustav.eriksson@appelli.se

Arbetar med:

Fastighetsrätt, Byggjuridik, Konsultansvar /// Allmän civilrätt/Övrigt

Språk: Svenska /// Engelska

Tidigare erfarenheter: Uppsala Universitet, 2012 /// Appelli Advokater, som trainee under olika perioder, 2012-2015 /// Appelli Advokater, som biträdande jurist, sedan 2015, Advokat, sedan oktober 2019

Johan Wennhag

Advokat

Arbetar främst med fastighets-, bygg- och konsulträtt.

Telefon: 023-144 60
Mobil: 070-519 44 60
E-post: johan.wennhag@appelli.se

Arbetar med:

Fastighetsrätt, Byggjuridik, Konsultansvar /// Allmän civilrätt/Övrigt

Språk: Svenska /// Engelska

Tidigare erfarenheter: Jur kand, Stockholms universitet, 2014 /// Mora tingsrätt, 2014-2016 /// Appelli Advokater, sedan december 2016, Advokat, sedan maj 2019

Elisabet Leth

Biträdande jurist

Arbetar främst med familjerätt, bodelningar och arvsrätt. Biträder våra advokater i övriga mål och ärenden.

Telefon: 023-144 60
Mobil: 073-600 22 90
E-post: elisabet.leth@appelli.se

Arbetar med:

Familjerätt /// Arvsrätt /// Förvaltningsrätt/Migrationsrätt

Språk: Svenska /// Engelska

Tidigare erfarenheter: Jur kand, Umeå universitet, 2017 /// Migrationsverket 2017 /// Appelli Advokater, sedan april 2017

Marcus Sidhage

Biträdande jurist

Arbetar främst med familjerätt, bodelningar och arvsrätt. Biträder våra advokater i övriga mål och ärenden.

Telefon: 023-144 60
Mobil: 070-634 36 69
E-post: marcus.sidhage@appelli.se

Arbetar med:

Familjerätt /// Allmän civilrätt/Övrigt /// Affärsjuridik /// Förvaltningsrätt
/Migrationsrätt

Språk: Svenska /// Engelska

Tidigare erfarenheter: Jur kand, Örebro universitet, 2016 /// Appelli Advokater, sedan 2017

Eric Nyblom Pettersson

Biträdande jurist

Arbetar främst med affärsjuridik och allmän civilrätt. Biträder våra advokater i övriga mål och ärenden.

Telefon: 023-144 60
Mobil: 070-986 44 60
E-post: eric.nyblompettersson@appelli.se

Arbetar med:

Affärsjuridik /// Allmän civilrätt/Övrigt

Språk: Svenska /// Engelska /// Norska

Tidigare erfarenheter: Jur kand Uppsala Universitet, 2015 /// Falu tingsrätt, 2015-2017 /// Appelli Advokater, sedan september 2017

Anna-Karin Friberg

Ekonom

Har tidigare varit auktoriserad redovisningskonsult SRF. Ansvarar för den ekonomiska redovisningen i konkursärenden.

Telefon: 023-144 60
E-post: anna-karin.friberg@appelli.se

Tidigare erfarenheter: Falu Redovisningsbyrå, Falun, 1990-2006 /// LRF Konsult, 2007-2009 /// Hamilton Advokatbyrå, Falun, 2009-2010 /// Appelli Advokater, sedan 2010

Nina Hellman

Assistent

Ansvarar för byråns konkursadministration. Biträder juristerna.

Telefon: 023-144 60
E-post: nina.hellman@appelli.se

Tidigare erfarenheter: Zedendahl Advokatbyrå, 1997-2008 /// Appelli Advokater, sedan 2008

Maria Bernard

Assistent/Ekonom

Biträder juristerna. Ansvarar för byråns ekonomi.

Telefon: 023-144 60
E-post: maria.bernard@appelli.se

Tidigare erfarenheter: Appelli Advokater, sedan 2015

Kort om oss

Appelli Advokater är en av Dalarnas största advokatbyråer. Hos oss arbetar engagerade advokater och biträdande jurister, alla med egna kompetensområden. Det vi säger att vi kan, det kan vi på djupet. Tillsammans står vi för lång erfarenhet och bred kunskap. Under årens lopp har vi också byggt upp den trovärdighet som följer med dokumenterad erfarenhet och goda referenser. Därför kan du känna dig trygg när du vänder dig till oss. Ring för att boka möte, om ditt ärende brådskar försöker vi att ordna en inledande träff redan samma dag.

Följ oss på facebook:

Kontakta oss

Besöksadress : Engelbrektsgatan 34, Falun

Postadress : Box 1305, 791 13 Falun

Tel  : 023-144 60 Fax : 023-122 05

Share This