APPELLIS
JURIDIKBLOGG:

Ny praxis gällande cookies och samtycke till informationslagring

dec 16, 2019 | Nyheter, Offentlig Rätt

EU-domstolen har i ett förhandsavgörande från den 1 oktober 2019 slagit fast att det inte är tilllåtet för en tjänsteleverantör att nyttja på förhand ikryssade rutor som ett sätt för att inhämta en webbplatsanvändares samtycke för lagring av personuppgifter när webbplatsanvändaren besöker en webbplats. 

 Enligt avgörandet ska också tjänsteleverantören lämna tydlig information till webbplatsanvändaren om funktionstiden för s.k. cookies och tredje parts möjlighet att få tillgång till dessa.

I målet hade ett tyskt företag ordnat en pristävling i reklamsyfte på en viss webbplats. Användare som ville delta skulle lämna sitt postnummer. Efter att användaren hade gjort detta omdirigerades användaren till en annan webbplats där man uppmanades att ange namn och adress-uppgifter.

Under adressfälten fanns två texter med tillhörande kryssrutor. Den första rutan var inte ikryssad på förhand och avsåg att användaren skulle lämna sitt samtycke till att sponsorer och samarbetspartners tilläts informera användaren om erbjudanden.

”Avgörandet får betydelse i frågan om hur samtycke kan inhämtas och att rutor som är ikryssade på förhand i så kallade pop up-fönster inte är tillåtna.”

Den andra kryssrutan var ifylld och avsåg att användaren lämnade sitt samtycke till att en webb-analystjänst skulle få nyttjas av företaget som anordnade pristävlingen till att använda kakor. Kakorna skulle användas av företaget som anordnade pristävlingen för att analysera användarens beteende på webbplatser och riktad reklam från webbanalystjänsten.

Lagring av information som sker på detta sätt är enligt EU-domstolen inte förenlig med gällande reglering om hantering av personuppgifter och cookies, och därmed otillåten.

EU-domstolen menade att det inte gick att förutsätta att användaren fått del av relevant information som den på förhand ikryssade rutan avsåg och inte heller att den aktuella rutan med säkerhet kunde ha uppmärksammats av användaren.

Avgörandet får betydelse i frågan om hur samtycke kan inhämtas och att rutor som är ikryssade på förhand i så kallade pop up-fönster inte är tillåtna. Det måste vara fråga om ett aktivt val från användaren att lämna ett välinformerat samtycke. Samtycke kan, enligt EU-domstolen, inte inhämtas genom ett passivt beteende från användarens sida.

Johan Sund

Advokat

Konkursutförsäljning Nordic Dispenser AB i konkurs

I egenskap av konkursförvaltare i ovanstående konkurs får Advokat Magnus Walberg, Appelli Advokater AB, hänvisa till följande utförsäljning genom nätauktion via Toveks Auktioner AB, www.tovek.se. Bland objekten finns bland annat plåtbearbetningsmaskiner,...

Dröjsmålstalan

Har du väntat länge på stöd eller annat myndighetsbeslut? Se över dina möjligheter att begära att ditt ärende ska avgöras genom en dröjsmålstalan. Enligt 12 § förvaltningslagen (2017:900) får en enskild part som inlett ett ärende som inte avgjorts i första instans...

Tillväxtverket får backning på sin bedömning av begreppet ”jämförelsemånad” enligt Korttidsarbetslagen

Den 18 juni 2021 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) dom i mål 1649-21 och avgjorde frågan om hur jämförelsemånaden ska fastställas enligt Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete (”Korttidsarbetsslagen”). Det aktuella bolaget ansökte i juni 2020 om stöd...

Appelli söker biträdande jurist med inriktning på familjerätt

Vill du arbeta som biträdande jurist med inriktning på familjerätt? Appelli Advokatbyrå söker nu en biträdande jurist för att bli en del av vår familjerättsliga arbetsgrupp, och arbeta nära tillsammans med våra advokater i familjerättsfrågor. Läs mer om tjänsten och...

Skulder och preskription efter personlig konkurs

Den största skillnaden mellan att en privatperson (fysisk person) respektive ett företag (juridisk person) går i konkurs är att privatpersonen kan fortsätta sin vardag, om än med vissa begränsningar, medan företaget i princip upphör att existera efter att konkursen är...

Signera och ge in handlingar genom Domstolsverkets e-tjänst

Nyhet från Advokatsamfundet: "Efter lagändringar som trädde i kraft den 1 januari och som gäller elektroniska underskrifter är det möjligt att anhängiggöra ärenden i domstol på elektronisk väg genom att signera och ge in handlingar genom Domstolsverkets e-tjänst." Läs...

Jesper Landmark tog hem SM-Guldet i Kläppen

Appelli Advokater gratulerar samarbetspartnern Jesper Landmark som i helgen vann SM-Guld i Kläppen, Sälen. Vi fortsätter att följa Jesper i backarna med spänning, nästa anhalt är Schweiz. Följ Jesper på: Instagram: @jesperlandmark_ | Facebook: Jesper LandmarkHar du...

Appellis nya samarbete med snowboardåkaren Jesper Landmark-Jonestål

Appelli Advokater AB presenterar samarbete med snowboardåkaren och landslagsmannen Jesper Landmark-Jonestål från Leksand.– Det känns fantastiskt kul att få vara med på Jespers resa i landslaget och satsningen mot OS 2022. Eftersom jag själv har ett förflutet i...

Tips från entreprenadteamet

Det finns några saker som man kan behöva fundera på när man bland annat skriver avtal och hur man dokumenterar det arbete som utförs. Det är inte ovanligt att man ingår ett entreprenadavtal och att tvist uppstår om den tid som lagts ned och vilket arbete som utförts....

Digitalbyrån Daresay säljer till Knightec

Ägarna av digitalbyrån Daresay säljer till Knightec. Genom samgåendet breddar Knightec sitt tjänsteutbud och blir en ledande aktör inom tjänstedesign och digital produkt- och tjänsteutveckling. Efter förvärvet kommer Knighteckoncernen att bestå av drygt 800 anställda....
Share This

Dela

Dela det här inlägget med dina vänner!