APPELLIS
JURIDIKBLOGG:

Nya regler för uthyrning i andra hand

okt 24, 2019 | Nyheter

Den 1 oktober 2019 har en lagändring trätt i kraft som medför vissa ändringar i 12 kap. jordabalken (mer känd som hyreslagen).

Ändringen medför bland annat att det blir straffbart att inte bara sälja utan också köpa hyreskontrakt. Regleringen kring byten av hyreslägenheter och andrahandsuthyrning skärps. En bostadshyresgäst som hyr ut sin bostadslägenhet i andra hand får nu inte ta ut en hyra som överstiger den egna hyran med eventuellt tillägg på högst 15 procent för möbler och andra nyttigheter.

Vårt fastighetsteam biträder regelbundet hyresgäster och hyresvärdar. Tveka inte att kontakta oss om ni behöver fråga om råd eller biträde i hyresfrågor.

Johan Wennhag

Advokat

Brottsoffers rättigheter i den moderna rättegången

Med anledning av en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2018 har brottsoffers möjligheter att få ett målsägandebiträde förordnat för sig i Sveriges hovrätter begränsats. Vi är flera som upplever att lagändringen har lett till en försämring för brottsoffer och...

Ett stärkt skydd för barn som bevittnar våld

Just nu pågår utredning om att stärka barns rätt och straffrättsliga skydd i samhället. Advokatsamfundet har nyligen ställt sig positiv till betänkandet Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan...

Nya regler för uthyrning i andra hand

Den 1 oktober 2019 har en lagändring trätt i kraft som medför vissa ändringar i 12 kap. jordabalken (mer känd som hyreslagen). Ändringen medför bland annat att det blir straffbart att inte bara sälja utan också köpa hyreskontrakt. Regleringen kring byten av...
Share This

Dela

Dela det här inlägget med dina vänner!