APPELLIS
JURIDIKBLOGG:

Oenighet i fråga om skötseln av den samägda fastigheten?

jan 29, 2020 | Allmän civilrätt, Fastighetsrätt, Nyheter

Högsta domstolen har i ett avgörande från den 30 december 2019 slagit fast att delägare till en fastighet, som är samägd enligt lagen om samäganderätt och där delägarna i avtal enats om att samäganderättslagen överhuvudtaget inte ska vara tillämplig, ändå har rätt att ansöka vid tingsrätten om att en god man ska förordnas enligt samäganderättslagen för att förvalta fastigheten förutsatt att någon annan ordning för tvistelösning inte har avtalats mellan delägarna.

De som är ägare till en fastighet, utan att vara gifta eller sammanboende, har möjlighet och rätt att avtala om hur den samägda fastighetens förvaltning ska ombesörjas. Om ägarna inte kan enas i fråga om förvaltningen, kan de under vissa förutsättningar ansöka hos tingsrätt om att en god man antingen ska utses för att förvalta fastigheten eller för att försälja fastigheten vid en offentlig auktion.

I aktuellt fall hade två av fyra ägare till en fastighet ansökt om att tingsrätten skulle utse en god man att förvalta fastigheten under viss tid. Detta då de övriga ägarna, enligt sökandena, inte längre deltog i förvaltningen och hade gjort omfattande förändringar av fastigheten. De fyra ägarna hade sedan tidigare ingått ett samäganderättsavtal gällande fastigheten.

I samäganderättsavtalet stod det att lagen om samäganderätt inte skulle äga tillämpning och att ingen av ägarna fick ansöka hos tingsrätten om att utse en god man för försäljning av fastigheten. Det fanns däremot ingenting i avtalet som reglerade frågan en ägare kunde ansöka om att tingsrätten skulle utse en god man för förvaltning av fastigheten för viss tid.

Eftersom det enligt avtalet framgick att lagen om samäganderätt inte var tillämplig blev frågan i målet om det överhuvudtaget var möjligt att avtala möjligheten för en ägare att ansöka vid tingsrätten om att en god man skulle överta förvaltningen av fastigheten.

Högsta domstolen har i domen fastställt att det i och för sig går att avtala bort möjligheten att ansöka vid tingsrätten om att en god man ska förvalta fastigheten under viss tid, men att det inte heller fick utgöra ett hinder ifall ägarna till fastigheten inte kunde enas kring förvaltningen och de inte heller hade avtalat om ett annat sätt för att lösa en sådan tvist.

Det kan därför vara klokt att de som idag innehar en eller flera fastigheter med samäganderätt och har ett avtal med övriga delägare ser över avtalet med jämna mellanrum. Praxis ändras från tid till tid och det kan få oförutsedda konsekvenser för delägare till samägd egendom. Fastighetsteamet svarar gärna på frågor som gäller samäganderätt och kan hjälpa till med att upprätta och uppdatera samäganderättsavtal till att passa era behov.

Konkursutförsäljning Nordic Dispenser AB i konkurs

I egenskap av konkursförvaltare i ovanstående konkurs får Advokat Magnus Walberg, Appelli Advokater AB, hänvisa till följande utförsäljning genom nätauktion via Toveks Auktioner AB, www.tovek.se. Bland objekten finns bland annat plåtbearbetningsmaskiner,...

Dröjsmålstalan

Har du väntat länge på stöd eller annat myndighetsbeslut? Se över dina möjligheter att begära att ditt ärende ska avgöras genom en dröjsmålstalan. Enligt 12 § förvaltningslagen (2017:900) får en enskild part som inlett ett ärende som inte avgjorts i första instans...

Tillväxtverket får backning på sin bedömning av begreppet ”jämförelsemånad” enligt Korttidsarbetslagen

Den 18 juni 2021 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) dom i mål 1649-21 och avgjorde frågan om hur jämförelsemånaden ska fastställas enligt Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete (”Korttidsarbetsslagen”). Det aktuella bolaget ansökte i juni 2020 om stöd...

Appelli söker biträdande jurist med inriktning på familjerätt

Vill du arbeta som biträdande jurist med inriktning på familjerätt? Appelli Advokatbyrå söker nu en biträdande jurist för att bli en del av vår familjerättsliga arbetsgrupp, och arbeta nära tillsammans med våra advokater i familjerättsfrågor. Läs mer om tjänsten och...

Skulder och preskription efter personlig konkurs

Den största skillnaden mellan att en privatperson (fysisk person) respektive ett företag (juridisk person) går i konkurs är att privatpersonen kan fortsätta sin vardag, om än med vissa begränsningar, medan företaget i princip upphör att existera efter att konkursen är...

Signera och ge in handlingar genom Domstolsverkets e-tjänst

Nyhet från Advokatsamfundet: "Efter lagändringar som trädde i kraft den 1 januari och som gäller elektroniska underskrifter är det möjligt att anhängiggöra ärenden i domstol på elektronisk väg genom att signera och ge in handlingar genom Domstolsverkets e-tjänst." Läs...

Jesper Landmark tog hem SM-Guldet i Kläppen

Appelli Advokater gratulerar samarbetspartnern Jesper Landmark som i helgen vann SM-Guld i Kläppen, Sälen. Vi fortsätter att följa Jesper i backarna med spänning, nästa anhalt är Schweiz. Följ Jesper på: Instagram: @jesperlandmark_ | Facebook: Jesper LandmarkHar du...

Appellis nya samarbete med snowboardåkaren Jesper Landmark-Jonestål

Appelli Advokater AB presenterar samarbete med snowboardåkaren och landslagsmannen Jesper Landmark-Jonestål från Leksand.– Det känns fantastiskt kul att få vara med på Jespers resa i landslaget och satsningen mot OS 2022. Eftersom jag själv har ett förflutet i...

Tips från entreprenadteamet

Det finns några saker som man kan behöva fundera på när man bland annat skriver avtal och hur man dokumenterar det arbete som utförs. Det är inte ovanligt att man ingår ett entreprenadavtal och att tvist uppstår om den tid som lagts ned och vilket arbete som utförts....

Digitalbyrån Daresay säljer till Knightec

Ägarna av digitalbyrån Daresay säljer till Knightec. Genom samgåendet breddar Knightec sitt tjänsteutbud och blir en ledande aktör inom tjänstedesign och digital produkt- och tjänsteutveckling. Efter förvärvet kommer Knighteckoncernen att bestå av drygt 800 anställda....
Share This

Dela

Dela det här inlägget med dina vänner!