APPELLIS
JURIDIKBLOGG:

Om offentliga respektive privata försvarare

mar 30, 2020 | Brottmål, Försvarsadvokat, Nyheter, Straffrätt

Om du har blivit misstänkt för brott kan du ha rätt till en offentlig försvarare. Om en offentlig försvarare inte förordnas för dig och du ändå vill ha hjälp av en advokat kan du anlita en privat försvarare. Vi är ofta behjälpliga både som offentliga och privata försvarare i brottmål.

I samband med att polis eller åklagare inleder en förundersökning, d.v.s. en utredning om en brottslig gärning har begåtts, brukar fråga uppkomma om att utse en offentlig försvarare för den som är misstänkt.

Vanligen begär polis eller åklagare att en offentlig försvarare ska förordnas för den misstänkte. Detta genom att skicka en framställan till en tingsrätt som sedan prövar om den misstänkte har rätt till offentlig försvarare. Den misstänktes önskemål om vem som ska utses som offentlig försvarare ska i huvudregel respekteras.

Vad krävs för att man ska få en offentlig försvarare?

  • Om den misstänkte är anhållen eller häktad ska det alltid utses en offentlig försvarare.
  • Om det av straffskalan för det eller de brott man är misstänkt för följer att minst sex månaders fängelse kan komma i fråga ska också en offentlig försvarare förordnas på begäran av den misstänkte. Man har ofta rätt till offentlig försvarare även gällande mindre allvarliga brottsmisstankar.
  • Kostnaderna för den offentliga försvararen betalas av staten. Man kan dock i vissa fall bli återbetalningsskyldig för del av kostnaden.

Om privata försvarare

  • En privat försvarare är en person som utsetts av och innehar en fullmakt från den misstänkte att uppträda som en försvarare under förundersökningen eller i brottmålet. En privat försvarare har inte något förordnande från en allmän domstol som en offentlig försvarare för den misstänkte. Det medför att det är den misstänkte i huvudregel som själv svarar för överenskommet arvode och tillkommande kostnader som den privata försvararen begär för sitt arbete.
  • För det fall att åtal senare väcks och det blir fråga om en rättegång och den misstänkte frikänns av tingsrätten kan man begära ersättning av staten för de kostnader man haft för sin privata försvarare.
  • Om man blir dömd för brott kommer staten inte att lämna någon ersättning för dessa kostnader. Om förundersökningen läggs ned innan åtal har väckts kan man i vissa fall ansöka hos tingsrätten om och begära att staten ska ersätta den misstänkte för de kostnader som uppstått.

Om du har några frågor eller vill ha hjälp med anledning av att du kommit att misstänkas för brott så hjälper vi gärna till. Vi åtar oss löpande uppdrag som både privat och offentlig försvarare. Tveka inte att kontakta oss för mer information eller råd. Tänk på att vad som står ovan inte är en uttömmande beskrivning av vad som gäller.

Konkursutförsäljning Nordic Dispenser AB i konkurs

I egenskap av konkursförvaltare i ovanstående konkurs får Advokat Magnus Walberg, Appelli Advokater AB, hänvisa till följande utförsäljning genom nätauktion via Toveks Auktioner AB, www.tovek.se. Bland objekten finns bland annat plåtbearbetningsmaskiner,...

Dröjsmålstalan

Har du väntat länge på stöd eller annat myndighetsbeslut? Se över dina möjligheter att begära att ditt ärende ska avgöras genom en dröjsmålstalan. Enligt 12 § förvaltningslagen (2017:900) får en enskild part som inlett ett ärende som inte avgjorts i första instans...

Tillväxtverket får backning på sin bedömning av begreppet ”jämförelsemånad” enligt Korttidsarbetslagen

Den 18 juni 2021 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) dom i mål 1649-21 och avgjorde frågan om hur jämförelsemånaden ska fastställas enligt Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete (”Korttidsarbetsslagen”). Det aktuella bolaget ansökte i juni 2020 om stöd...

Appelli söker biträdande jurist med inriktning på familjerätt

Vill du arbeta som biträdande jurist med inriktning på familjerätt? Appelli Advokatbyrå söker nu en biträdande jurist för att bli en del av vår familjerättsliga arbetsgrupp, och arbeta nära tillsammans med våra advokater i familjerättsfrågor. Läs mer om tjänsten och...

Skulder och preskription efter personlig konkurs

Den största skillnaden mellan att en privatperson (fysisk person) respektive ett företag (juridisk person) går i konkurs är att privatpersonen kan fortsätta sin vardag, om än med vissa begränsningar, medan företaget i princip upphör att existera efter att konkursen är...

Signera och ge in handlingar genom Domstolsverkets e-tjänst

Nyhet från Advokatsamfundet: "Efter lagändringar som trädde i kraft den 1 januari och som gäller elektroniska underskrifter är det möjligt att anhängiggöra ärenden i domstol på elektronisk väg genom att signera och ge in handlingar genom Domstolsverkets e-tjänst." Läs...

Jesper Landmark tog hem SM-Guldet i Kläppen

Appelli Advokater gratulerar samarbetspartnern Jesper Landmark som i helgen vann SM-Guld i Kläppen, Sälen. Vi fortsätter att följa Jesper i backarna med spänning, nästa anhalt är Schweiz. Följ Jesper på: Instagram: @jesperlandmark_ | Facebook: Jesper LandmarkHar du...

Appellis nya samarbete med snowboardåkaren Jesper Landmark-Jonestål

Appelli Advokater AB presenterar samarbete med snowboardåkaren och landslagsmannen Jesper Landmark-Jonestål från Leksand.– Det känns fantastiskt kul att få vara med på Jespers resa i landslaget och satsningen mot OS 2022. Eftersom jag själv har ett förflutet i...

Tips från entreprenadteamet

Det finns några saker som man kan behöva fundera på när man bland annat skriver avtal och hur man dokumenterar det arbete som utförs. Det är inte ovanligt att man ingår ett entreprenadavtal och att tvist uppstår om den tid som lagts ned och vilket arbete som utförts....

Digitalbyrån Daresay säljer till Knightec

Ägarna av digitalbyrån Daresay säljer till Knightec. Genom samgåendet breddar Knightec sitt tjänsteutbud och blir en ledande aktör inom tjänstedesign och digital produkt- och tjänsteutveckling. Efter förvärvet kommer Knighteckoncernen att bestå av drygt 800 anställda....
Share This

Dela

Dela det här inlägget med dina vänner!