APPELLIS
JURIDIKBLOGG:

Rättshjälp och rättshjälpsbiträde

feb 13, 2020 | Allmän civilrätt, Familjerätt, Nyheter, Tvistemål

Vi får ofta frågor om rättshjälp och om vi kan åta oss uppdrag som rättshjälpsbiträde i olika angelägenheter. Här ger vi dig lite information om vad rättshjälp är och vad det ger dig rätt till om du skulle behöva juridisk rådgivning eller ett juridiskt biträde under en rättegång.

Rättshjälp är en förmån för privatpersoner som är underordnad rättsskyddet.

Rättshjälp kan beviljas endast under särskilda förutsättningar, antingen av Rättshjälpsmyndigheten eller allmän domstol efter en särskild och skriftlig ansökan. Enskilda näringsidkare kan endast i undantagsfall beviljas rättshjälp.

Du som sökande får t.ex. inte ha ett ekonomiskt underlag som överstiger 260 000 kr. Om du inte har och borde ha haft en gällande försäkring med rättsskydd kan du komma att nekas rättshjälp. Du kan även nekas rättshjälp om det annars finns en fackförening eller liknande som kan bistå med hjälp.

Du kan räkna ut vad du har för ekonomiskt underlag och se om du uppfyller övriga förutsättningar för att beviljas rättshjälp via Rättshjälpsmyndighetens hemsida via länken nedan:

Med rättshjälp följer att sökanden bl.a. blir befriad från att erlägga ansökningsavgift till allmän domstol och behöver då inte heller erlägga någon säkerhet om man skulle behöva ansöka om s.k. säkerhetsåtgärder mot motparten, som t.ex. kvarstad av viss egendom hos motparten för att säkra ett eventuellt anspråk.

Rättshjälpsavgiften fastställs efter ansökan till Rättshjälpsmyndigheten eller av allmän domstol beroende på omständigheterna. Rättshjälpsavgiften bestäms till en lägsta avgift och till en viss procentsats av den totala kostnaden för sökandens ombud, som blir förordnad som rättshjälpsbiträde, utifrån sökandens ekonomiska underlag. Procentsatsen fastställs vanligen till 2,0 – 40,0 % beroende på det ekonomiska underlaget. 

Den högsta ersättning som rättshjälpen kan omfatta uppgår till 100 timmars arbete av rättshjälpsbiträdet. Under vissa omständigheter kan detta förlängas. Vidare kan rättshjälpen lämna ersättning med upp till 10 000 kr för särskilda utredningskostnader som t.ex. inhämtande av yttrande från en sakkunnig.

Det är särskilt viktigt att tänka på att rättshjälp, till skillnad från rättsskydd, aldrig lämnar någon ersättning för motparts ombuds- och rättegångskostnader om man skulle förlora (tappa) ett mål där förloraren som huvudregler ska svara för motpartens samtliga kostnader.

Vi hjälper dig med att undersöka möjligheterna till och att ansöka om rättshjälp. Tveka inte att kontakta oss för rådgivning.

Konkursutförsäljning Nordic Dispenser AB i konkurs

I egenskap av konkursförvaltare i ovanstående konkurs får Advokat Magnus Walberg, Appelli Advokater AB, hänvisa till följande utförsäljning genom nätauktion via Toveks Auktioner AB, www.tovek.se. Bland objekten finns bland annat plåtbearbetningsmaskiner,...

Dröjsmålstalan

Har du väntat länge på stöd eller annat myndighetsbeslut? Se över dina möjligheter att begära att ditt ärende ska avgöras genom en dröjsmålstalan. Enligt 12 § förvaltningslagen (2017:900) får en enskild part som inlett ett ärende som inte avgjorts i första instans...

Tillväxtverket får backning på sin bedömning av begreppet ”jämförelsemånad” enligt Korttidsarbetslagen

Den 18 juni 2021 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) dom i mål 1649-21 och avgjorde frågan om hur jämförelsemånaden ska fastställas enligt Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete (”Korttidsarbetsslagen”). Det aktuella bolaget ansökte i juni 2020 om stöd...

Appelli söker biträdande jurist med inriktning på familjerätt

Vill du arbeta som biträdande jurist med inriktning på familjerätt? Appelli Advokatbyrå söker nu en biträdande jurist för att bli en del av vår familjerättsliga arbetsgrupp, och arbeta nära tillsammans med våra advokater i familjerättsfrågor. Läs mer om tjänsten och...

Skulder och preskription efter personlig konkurs

Den största skillnaden mellan att en privatperson (fysisk person) respektive ett företag (juridisk person) går i konkurs är att privatpersonen kan fortsätta sin vardag, om än med vissa begränsningar, medan företaget i princip upphör att existera efter att konkursen är...

Signera och ge in handlingar genom Domstolsverkets e-tjänst

Nyhet från Advokatsamfundet: "Efter lagändringar som trädde i kraft den 1 januari och som gäller elektroniska underskrifter är det möjligt att anhängiggöra ärenden i domstol på elektronisk väg genom att signera och ge in handlingar genom Domstolsverkets e-tjänst." Läs...

Jesper Landmark tog hem SM-Guldet i Kläppen

Appelli Advokater gratulerar samarbetspartnern Jesper Landmark som i helgen vann SM-Guld i Kläppen, Sälen. Vi fortsätter att följa Jesper i backarna med spänning, nästa anhalt är Schweiz. Följ Jesper på: Instagram: @jesperlandmark_ | Facebook: Jesper LandmarkHar du...

Appellis nya samarbete med snowboardåkaren Jesper Landmark-Jonestål

Appelli Advokater AB presenterar samarbete med snowboardåkaren och landslagsmannen Jesper Landmark-Jonestål från Leksand.– Det känns fantastiskt kul att få vara med på Jespers resa i landslaget och satsningen mot OS 2022. Eftersom jag själv har ett förflutet i...

Tips från entreprenadteamet

Det finns några saker som man kan behöva fundera på när man bland annat skriver avtal och hur man dokumenterar det arbete som utförs. Det är inte ovanligt att man ingår ett entreprenadavtal och att tvist uppstår om den tid som lagts ned och vilket arbete som utförts....

Digitalbyrån Daresay säljer till Knightec

Ägarna av digitalbyrån Daresay säljer till Knightec. Genom samgåendet breddar Knightec sitt tjänsteutbud och blir en ledande aktör inom tjänstedesign och digital produkt- och tjänsteutveckling. Efter förvärvet kommer Knighteckoncernen att bestå av drygt 800 anställda....
Share This

Dela

Dela det här inlägget med dina vänner!