APPELLIS
JURIDIKBLOGG:

Skulder och preskription efter personlig konkurs

apr 16, 2021 | Civilrätt, Konkurs, Nyheter, Obeståndsrätt, Tvister

Den största skillnaden mellan att en privatperson (fysisk person) respektive ett företag (juridisk person) går i konkurs är att privatpersonen kan fortsätta sin vardag, om än med vissa begränsningar, medan företaget i princip upphör att existera efter att konkursen är avslutad. Men vad händer då med de skulder som en privatperson har och som fordringsägare inte kan få fullt betalt för vid en personlig konkurs? Blir man fri från skulden efter konkursen?

Huvudregeln är att en fordran (skuld) preskriberas tio år efter dess tillkomst. För vissa typer av konsumentfordringar gäller en treårig preskriptionstid.

Efter det att preskriptionstiden löpt ut kan fordran inte längre göras gällande, om det inte skett något preskriptionsavbrott innan dess. Preskriptionsavbrott kan ske på olika sätt och medför att en ny preskriptionsfrist börjar löpa.

Det man oftast förknippar med ett preskriptionsavbrott är att man tar emot ett kravbrev eller annars blir påmind på något sätt att det finns en skuld på ett visst belopp.

Vid en personlig konkurs kan man som fordringsägare åberopa fordran genom att till exempel anmäla fordran till konkursförvaltaren eller bevaka fordran. Det är viktigt att i så fall dokumentera att man har anmält sin fordran och se till så att den upptas i konkursbouppteckningen.

”Det är därför viktigt för privatpersoner att tänka på att man inte blir fri från alla skulder vid en personlig konkurs.”

Även om privatpersonen som gått i konkurs inte får kännedom om att fordran har åberopats på nytt inom ramen för konkursförfarandet räknas det ändå som att ett preskriptionsavbrott har skett genom fordringsägarens underrättelse till konkursförvaltaren.

När konkursen senare avslutas kommer därför den kvarvarande skulden att få en ny preskriptionsfrist räknat från det slutliga beslutet, eller då konkursärendet avslutats på annat sätt, gällande privatpersonens konkurs.

Det är därför viktigt för privatpersoner att tänka på att man inte blir fri från alla skulder vid en personlig konkurs.

Vi har en lång och gedigen erfarenhet av att hantera konkurser. Tveka inte att kontakta oss om du som privatperson eller företagare är i behov av rådgivning eller biträde när det kommer till frågor om obestånd och fordringsrätt.

Konkursutförsäljning Nordic Dispenser AB i konkurs

I egenskap av konkursförvaltare i ovanstående konkurs får Advokat Magnus Walberg, Appelli Advokater AB, hänvisa till följande utförsäljning genom nätauktion via Toveks Auktioner AB, www.tovek.se. Bland objekten finns bland annat plåtbearbetningsmaskiner,...

Dröjsmålstalan

Har du väntat länge på stöd eller annat myndighetsbeslut? Se över dina möjligheter att begära att ditt ärende ska avgöras genom en dröjsmålstalan. Enligt 12 § förvaltningslagen (2017:900) får en enskild part som inlett ett ärende som inte avgjorts i första instans...

Tillväxtverket får backning på sin bedömning av begreppet ”jämförelsemånad” enligt Korttidsarbetslagen

Den 18 juni 2021 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) dom i mål 1649-21 och avgjorde frågan om hur jämförelsemånaden ska fastställas enligt Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete (”Korttidsarbetsslagen”). Det aktuella bolaget ansökte i juni 2020 om stöd...

Appelli söker biträdande jurist med inriktning på familjerätt

Vill du arbeta som biträdande jurist med inriktning på familjerätt? Appelli Advokatbyrå söker nu en biträdande jurist för att bli en del av vår familjerättsliga arbetsgrupp, och arbeta nära tillsammans med våra advokater i familjerättsfrågor. Läs mer om tjänsten och...

Signera och ge in handlingar genom Domstolsverkets e-tjänst

Nyhet från Advokatsamfundet: "Efter lagändringar som trädde i kraft den 1 januari och som gäller elektroniska underskrifter är det möjligt att anhängiggöra ärenden i domstol på elektronisk väg genom att signera och ge in handlingar genom Domstolsverkets e-tjänst." Läs...

Jesper Landmark tog hem SM-Guldet i Kläppen

Appelli Advokater gratulerar samarbetspartnern Jesper Landmark som i helgen vann SM-Guld i Kläppen, Sälen. Vi fortsätter att följa Jesper i backarna med spänning, nästa anhalt är Schweiz. Följ Jesper på: Instagram: @jesperlandmark_ | Facebook: Jesper LandmarkHar du...

Appellis nya samarbete med snowboardåkaren Jesper Landmark-Jonestål

Appelli Advokater AB presenterar samarbete med snowboardåkaren och landslagsmannen Jesper Landmark-Jonestål från Leksand.– Det känns fantastiskt kul att få vara med på Jespers resa i landslaget och satsningen mot OS 2022. Eftersom jag själv har ett förflutet i...

Tips från entreprenadteamet

Det finns några saker som man kan behöva fundera på när man bland annat skriver avtal och hur man dokumenterar det arbete som utförs. Det är inte ovanligt att man ingår ett entreprenadavtal och att tvist uppstår om den tid som lagts ned och vilket arbete som utförts....

Digitalbyrån Daresay säljer till Knightec

Ägarna av digitalbyrån Daresay säljer till Knightec. Genom samgåendet breddar Knightec sitt tjänsteutbud och blir en ledande aktör inom tjänstedesign och digital produkt- och tjänsteutveckling. Efter förvärvet kommer Knighteckoncernen att bestå av drygt 800 anställda....

Förlängt omställningsstöd för företagare i spåren av COVID-19

Med anledning av att svenska företagare drabbats hårt av pandemin har regeringen beslutat om en förlängning av det s.k. omställningsstöd som företagare kan ha rätt till. Företag som haft minst en 40 procent lägre omsättning i maj 2020 jämfört med maj 2019 alternativt...
Share This

Dela

Dela det här inlägget med dina vänner!