APPELLIS
JURIDIKBLOGG:

Tillväxtverket får backning på sin bedömning av begreppet ”jämförelsemånad” enligt Korttidsarbetslagen

jun 24, 2021 | Affärsjuridik, Nyheter

Den 18 juni 2021 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) dom i mål 1649-21 och avgjorde frågan om hur jämförelsemånaden ska fastställas enligt Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete (”Korttidsarbetsslagen”).

Det aktuella bolaget ansökte i juni 2020 om stöd enligt Korttidsarbetslagen hos Tillväxtverket för perioden 1 april – 31 maj 2020. Tillväxtverket avslog ansökan med motiveringen att januari 2020 var bolagets jämförelsemånad och att bolaget under denna månad inte uppfyllde kraven för beviljande av stöd. Tillväxtverket bedömde att ett retroaktivt beslut om godkännande för stöd ska anses ha fattats under den första månaden som godkännandet gäller, vilket i målet var april 2020.

I domen konstaterar HFD att det i Korttidsarbetslagen uttryckligen anges att jämförelsemånaden är den kalendermånad som infaller tre månader före den kalendermånad då Tillväxtverket fattat beslut i ärendet. HFD slog fast att det inte finns något utrymme att avvika från denna reglering. Det innebär att en arbetsgivare som ansöker om retroaktivt stöd kan få en jämförelsemånad som infaller under stödperioden.

Domen berör arbetsgivare som ansökt om stöd för korttidsarbete retroaktivt under 2020 och fått avslag eftersom de i stor utsträckning bedömts efter en felaktig jämförelsemånad i förhållande till vad HFD nu slagit fast.

Har ditt företag fått ett beslut om avslag på ansökan om korttidsstöd med anledning av att det inte ansetts uppfylla kraven under jämförelsemånaden? Vänd dig till info@appelli.se för en bedömning av om du kan ha rätt att begära ändring och stöd efter aktuell dom.

Mer information finns hos Tillväxtverket: se länk.

Konkursutförsäljning Nordic Dispenser AB i konkurs

I egenskap av konkursförvaltare i ovanstående konkurs får Advokat Magnus Walberg, Appelli Advokater AB, hänvisa till följande utförsäljning genom nätauktion via Toveks Auktioner AB, www.tovek.se. Bland objekten finns bland annat plåtbearbetningsmaskiner,...

Dröjsmålstalan

Har du väntat länge på stöd eller annat myndighetsbeslut? Se över dina möjligheter att begära att ditt ärende ska avgöras genom en dröjsmålstalan. Enligt 12 § förvaltningslagen (2017:900) får en enskild part som inlett ett ärende som inte avgjorts i första instans...

Appelli söker biträdande jurist med inriktning på familjerätt

Vill du arbeta som biträdande jurist med inriktning på familjerätt? Appelli Advokatbyrå söker nu en biträdande jurist för att bli en del av vår familjerättsliga arbetsgrupp, och arbeta nära tillsammans med våra advokater i familjerättsfrågor. Läs mer om tjänsten och...

Skulder och preskription efter personlig konkurs

Den största skillnaden mellan att en privatperson (fysisk person) respektive ett företag (juridisk person) går i konkurs är att privatpersonen kan fortsätta sin vardag, om än med vissa begränsningar, medan företaget i princip upphör att existera efter att konkursen är...

Signera och ge in handlingar genom Domstolsverkets e-tjänst

Nyhet från Advokatsamfundet: "Efter lagändringar som trädde i kraft den 1 januari och som gäller elektroniska underskrifter är det möjligt att anhängiggöra ärenden i domstol på elektronisk väg genom att signera och ge in handlingar genom Domstolsverkets e-tjänst." Läs...

Jesper Landmark tog hem SM-Guldet i Kläppen

Appelli Advokater gratulerar samarbetspartnern Jesper Landmark som i helgen vann SM-Guld i Kläppen, Sälen. Vi fortsätter att följa Jesper i backarna med spänning, nästa anhalt är Schweiz. Följ Jesper på: Instagram: @jesperlandmark_ | Facebook: Jesper LandmarkHar du...

Appellis nya samarbete med snowboardåkaren Jesper Landmark-Jonestål

Appelli Advokater AB presenterar samarbete med snowboardåkaren och landslagsmannen Jesper Landmark-Jonestål från Leksand.– Det känns fantastiskt kul att få vara med på Jespers resa i landslaget och satsningen mot OS 2022. Eftersom jag själv har ett förflutet i...

Tips från entreprenadteamet

Det finns några saker som man kan behöva fundera på när man bland annat skriver avtal och hur man dokumenterar det arbete som utförs. Det är inte ovanligt att man ingår ett entreprenadavtal och att tvist uppstår om den tid som lagts ned och vilket arbete som utförts....

Digitalbyrån Daresay säljer till Knightec

Ägarna av digitalbyrån Daresay säljer till Knightec. Genom samgåendet breddar Knightec sitt tjänsteutbud och blir en ledande aktör inom tjänstedesign och digital produkt- och tjänsteutveckling. Efter förvärvet kommer Knighteckoncernen att bestå av drygt 800 anställda....

Förlängt omställningsstöd för företagare i spåren av COVID-19

Med anledning av att svenska företagare drabbats hårt av pandemin har regeringen beslutat om en förlängning av det s.k. omställningsstöd som företagare kan ha rätt till. Företag som haft minst en 40 procent lägre omsättning i maj 2020 jämfört med maj 2019 alternativt...
Share This

Dela

Dela det här inlägget med dina vänner!