APPELLIS
JURIDIKBLOGG:

Tips från entreprenadteamet

jan 14, 2021 | Civilrätt, Entreprenadrätt, Konsumenträtt, Nyheter, Tvister

Det finns några saker som man kan behöva fundera på när man bland annat skriver avtal och hur man dokumenterar det arbete som utförs.

Det är inte ovanligt att man ingår ett entreprenadavtal och att tvist uppstår om den tid som lagts ned och vilket arbete som utförts. Det är både snabbt och enkelt att lämna respektive att lämna accept på en skriftlig offert men det vållar ofta bekymmer om man inte tagit sig en funderare över innehållet i den skriftliga offerten.

Skriftliga avtal och löpande dokumentation
Bristfällig dokumentation för utfört arbete leder ofta till att entreprenören inte kan kräva betalt för det som faktiskt utförts. Det är inte sällan förekommande att beställaren upplever att entreprenaden blev betydligt dyrare än förväntat.

En grundläggande förutsättning för en god relation mellan beställare och entreprenör är att det är tydligt från början för båda parter vad som utförs och vad det kostar. Skriftliga avtal och löpande dokumentation över utfört arbete bör alltid finnas oavsett entreprenadens storlek.

  • Dokumentera vilket pris ni kommit överens om och under vilka former beställaren ska betala. Är det ett fast eller ett rörligt pris? Undvik krångliga begrepp och var tydlig.
  • Vad ingår i avtalet; vem ska prestera vad och när? Det är bättre att vara mer specifik i början när man är överens om vad som ska utföras än i slutet när man är oense om vad som faktiskt utförts. Var särskilt noggrann med att dokumentera förändringar i fråga om vad som beställs och om ett eller flera moment kommer att ta längre tid än beräknat.
  • Om ni inte redan har ordnat med det så se till att skapa system och rutiner för att på plats kunna dokumentera arbetet så att åtgärder loggas på ett sätt som är enkelt att förstå och lätt att plocka fram om behovet skulle uppstå.

Vi arbetar löpande med mindre liksom större entreprenadtvister för både entreprenörer och beställare. Tveka inte att kontakta oss på ett tidigt stadium om ni stöter på problem och vill ha hjälp.

Gustav Eriksson

Advokat

Konkursutförsäljning Nordic Dispenser AB i konkurs

I egenskap av konkursförvaltare i ovanstående konkurs får Advokat Magnus Walberg, Appelli Advokater AB, hänvisa till följande utförsäljning genom nätauktion via Toveks Auktioner AB, www.tovek.se. Bland objekten finns bland annat plåtbearbetningsmaskiner,...

Dröjsmålstalan

Har du väntat länge på stöd eller annat myndighetsbeslut? Se över dina möjligheter att begära att ditt ärende ska avgöras genom en dröjsmålstalan. Enligt 12 § förvaltningslagen (2017:900) får en enskild part som inlett ett ärende som inte avgjorts i första instans...

Tillväxtverket får backning på sin bedömning av begreppet ”jämförelsemånad” enligt Korttidsarbetslagen

Den 18 juni 2021 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (”HFD”) dom i mål 1649-21 och avgjorde frågan om hur jämförelsemånaden ska fastställas enligt Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete (”Korttidsarbetsslagen”). Det aktuella bolaget ansökte i juni 2020 om stöd...

Appelli söker biträdande jurist med inriktning på familjerätt

Vill du arbeta som biträdande jurist med inriktning på familjerätt? Appelli Advokatbyrå söker nu en biträdande jurist för att bli en del av vår familjerättsliga arbetsgrupp, och arbeta nära tillsammans med våra advokater i familjerättsfrågor. Läs mer om tjänsten och...

Skulder och preskription efter personlig konkurs

Den största skillnaden mellan att en privatperson (fysisk person) respektive ett företag (juridisk person) går i konkurs är att privatpersonen kan fortsätta sin vardag, om än med vissa begränsningar, medan företaget i princip upphör att existera efter att konkursen är...

Signera och ge in handlingar genom Domstolsverkets e-tjänst

Nyhet från Advokatsamfundet: "Efter lagändringar som trädde i kraft den 1 januari och som gäller elektroniska underskrifter är det möjligt att anhängiggöra ärenden i domstol på elektronisk väg genom att signera och ge in handlingar genom Domstolsverkets e-tjänst." Läs...

Jesper Landmark tog hem SM-Guldet i Kläppen

Appelli Advokater gratulerar samarbetspartnern Jesper Landmark som i helgen vann SM-Guld i Kläppen, Sälen. Vi fortsätter att följa Jesper i backarna med spänning, nästa anhalt är Schweiz. Följ Jesper på: Instagram: @jesperlandmark_ | Facebook: Jesper LandmarkHar du...

Appellis nya samarbete med snowboardåkaren Jesper Landmark-Jonestål

Appelli Advokater AB presenterar samarbete med snowboardåkaren och landslagsmannen Jesper Landmark-Jonestål från Leksand.– Det känns fantastiskt kul att få vara med på Jespers resa i landslaget och satsningen mot OS 2022. Eftersom jag själv har ett förflutet i...

Digitalbyrån Daresay säljer till Knightec

Ägarna av digitalbyrån Daresay säljer till Knightec. Genom samgåendet breddar Knightec sitt tjänsteutbud och blir en ledande aktör inom tjänstedesign och digital produkt- och tjänsteutveckling. Efter förvärvet kommer Knighteckoncernen att bestå av drygt 800 anställda....

Förlängt omställningsstöd för företagare i spåren av COVID-19

Med anledning av att svenska företagare drabbats hårt av pandemin har regeringen beslutat om en förlängning av det s.k. omställningsstöd som företagare kan ha rätt till. Företag som haft minst en 40 procent lägre omsättning i maj 2020 jämfört med maj 2019 alternativt...
Share This

Dela

Dela det här inlägget med dina vänner!