FAKTA:

Upphovsrätt och ansvar

Den här hemsidan och det material som finns tillgängligt på eller genom den här hemsidan är skyddat genom Svenska upphovsrättslagar och andra tillämpliga regelverk. Det material som finns tillgängligt på eller genom denna hemsida får endast användas i icke kommersiella syften, för personligt bruk och i utbildningssyfte. En kopia får laddas ner till enskild dator under förutsättning att materialet inte ändras eller sprids och att upplysning om upphovsrätt och varumärken inte raderas. All annan användning av sådant material innefattande otillåten nedladdning, återutsändning eller återpublicering utan Appelli Advokater AB:s skriftliga medgivande är förbjuden och kan komma att leda till att rättsliga åtgärder vidtas.

Om inte annat anges tillhör loggor, ikoner, grafik, design, namn, varunamn, varumärken och andra immateriella rättigheter som syns på denna hemsida Appelli Advokater AB eller tredje part och får inte användas utan Appelli Advokater AB:s skriftliga medgivande.

Copyright © 2019 Appelli Advokater AB

 

Kort om oss

Appelli Advokater är en av Dalarnas största advokatbyråer. Hos oss arbetar engagerade advokater och biträdande jurister, alla med egna kompetensområden. Det vi säger att vi kan, det kan vi på djupet. Tillsammans står vi för lång erfarenhet och bred kunskap. Under årens lopp har vi också byggt upp den trovärdighet som följer med dokumenterad erfarenhet och goda referenser. Därför kan du känna dig trygg när du vänder dig till oss. Ring för att boka möte, om ditt ärende brådskar försöker vi att ordna en inledande träff redan samma dag.

Följ oss på facebook:

Kontakta oss

Besöksadress : Engelbrektsgatan 34, Falun

Postadress : Box 1305, 791 13 Falun

Tel  : 023-144 60 Fax : 023-122 05

Share This