Familjerätt

Familjerätten rymmer många viktiga frågor som man kan komma i kontakt med såsom samboavtal, framtidsfullmakt, äktenskapsförord, äktenskapsskillnad, vårdnad, boende och umgänge för barn.

Appelli Advokater företräder dig inom samtliga områden inom familjerätt. Våra familjerättsjurister har både erfarenhet och den empati som krävs för denna typ av uppdrag.

Kontakta oss för att boka ett möte, om ditt ärende brådskar försöker vi få en inledande träff redan samma dag.

Samboavtal

När det är dags att flytta ihop och bli sambo gäller sambolagen vilken ger er båda nya förutsättningar och rättigheter om ni skulle flytta isär. Att tänka på att skriva ett samboavtal innan eller vid en ihopflyttning är en trygghet då man kan kringgå sambolagen helt eller delvis vid en eventuell separation. Som sambo bör ni också fundera på vad som händer om den ena skulle gå bort och om ni behöver ha ett testamente.

Äktenskapsförord

Som gifta kommer i regel all egendom att delas mellan makarna vid en separation oavsett vem som köpt eller ärvt det. Det innebär att ni båda får med er egendom till ett lika stort värde eller att den ena maken får kompensera den maken andra med pengar.

Med ett äktenskapsförord kan ni frångå bodelningsreglerna genom att bestämma vad som ska vara enskild egendom. För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt behöver ni även registrera det hos Skatteverket.

Äktenskapsskillnad

Äktenskapsskillnad är ett annat ord för skilsmässa och det ansöker antingen den ena partnern eller båda två om tillsammans genom en skriftlig ansökan till tingsrätten där ni är folkbokförda. Har en av er eller om ni båda har barn som är under 16 år, eller om ena partnern motsätter sig att skiljas, kan betänketid om sex månader beslutas av tingsrätten. Betänketiden hindrar inte er från att påbörja en bodelning.

Bodelning

När ett äktenskap upplöses och när ett samboförhållande tar slut ska bodelning ske. Vi hjälper dig att reda ut vad du har rätt till och vad som ska ingå i bodelningen. Om ni kommer överens kan hjälper vi till att upprätta ett bodelningsavtal. Vi kan bistå med juridisk hjälp och rådgivning under hela processen.

Vårdnad

Beslut om vårdnaden tas alltid, och utgår, ifrån barnens bästa. Kan föräldrar som har separerat inte komma överens om vårdnaden kan man ta hjälp från er kommun som erbjuder samarbetssamtal via familjerätten. Kan ni inte enas om vad som är bäst för era barn är det slutligen tingsrätten som tar beslut om vårdnad. Vi kan bistå med juridisk hjälp och rådgivning under hela processen.

Bodelningsförrättare

Om ni inte kan komma överens om bodelningen kan ni ansöka om en bodelningsförrättare. En bodelningsförrättare utses av tingsrätten och är opartisk. En bodelningsförrättare ska se till att en bodelning sker och om ni inte kan komma överens kan bodelningsförrättaren fatta beslut om hur bodelningen ska bli. Bodelningsförrättaren ska utreda och ta ställning till de frågor som uppstår i bodelningen, frågorna kan bland annat avse vad som ska ingå i bodelningen, vem som ska få vad och hur egendom ska värderas.

Boende

Vid en separation har barnen rätt att ha nära kontakt till båda sina föräldrar och det som är bäst för barnen ska komma i första hand. Det vanligaste är att barnen bor växelvis hos sina föräldrar men ibland är det bättre för barnen att bo hos ena föräldern och ha umgänge med den andra.

Umgänge

Alla barn har rätt till umgänge och nära kontakt till båda sina föräldrar. Om växelvis boende inte fungerar är det dock bättre att barnet bor stadigvarande hos ena föräldern och har regelbundet umgänge med den andra. Vi hjälper till att skräddarsy en lösning som passar för er situation.

VI ARBETAR
MED FAMILJERÄTT:

Linda Nyström

Advokat/delägare

Elisabet Leth

Advokat

Affärsjuridik

Vår specialisering är mot mindre och medelstora, oftast ägarledda, företag som saknar egen juristavdelning.

 

Arvsrätt

Arvsrätten är ett stort och viktigt område som de flesta förr eller senare kommer i kontakt med. 

Familjerätt

Våra familjerättsjurister har både erfarenhet och den empati som krävs för denna typ av uppdrag.

Förvaltningsrätt
/Migrationsrätt

Oavsett vilken ärendetyp det gäller har vi stor erfarenhet av de mest frekventa ärendena hos förvaltningsdomstol.

Obeståndsrätt

Våra obeståndsjurister har stor vana av obeståndsjuridik i olika former såsom konkurshantering, ackord och andra underhandsuppgörelser samt företagsrekonstruktioner.

Brottmål/
Målsägandebiträde

Vi biträder, stöttar och hjälper dig genom förundersökning och eventuell rättegång i domstol samt för din talan om skadeståndsanspråk…

Allmän civilrätt
/Övrigt

Allmän civilrätt är ett brett ämnesområde som samlar många av de frågor som inte ryms under andra, speciella, ämnesområden.

Fastighetsrätt
/Byggjuridik
/Konsultansvar

Advokatbyrån har en av Sveriges mest anlitade advokater vad gäller så kallade fel i fastighet. Vi hjälper både företag och privatpersoner med avtal, tvister, entreprenadjuridik…

Skadeståndsrätt

Våra skadeståndsjurister har stor erfarenhet av framför allt trafikskadeersättning och andra ersättningar för personskador men även skadestånd i andra sammanhang.

Kort om oss

Appelli Advokater är en av Dalarnas största advokatbyråer. Hos oss arbetar engagerade advokater och biträdande jurister, alla med egna kompetensområden. Det vi säger att vi kan, det kan vi på djupet. Tillsammans står vi för lång erfarenhet och bred kunskap. Under årens lopp har vi också byggt upp den trovärdighet som följer med dokumenterad erfarenhet och goda referenser. Därför kan du känna dig trygg när du vänder dig till oss. Ring för att boka möte, om ditt ärende brådskar försöker vi att ordna en inledande träff redan samma dag.

Följ oss på facebook:

Kontakta oss

Besöksadress : Engelbrektsgatan 34, Falun

Postadress : Box 1305, 791 13 Falun

Tel  : 023-144 60 Fax : 023-122 05

Share This