fbpx

Familjerätt

Familjerätten rymmer många viktiga frågor som de flesta kommer i kontakt med någon gång i livet. Vi kan hjälpa dig med dina familjerättsliga frågor.

Hej!

Hej!

Jag och mina kollegor företräder dig inom samtliga områden inom familjerätt. 

Välkommen att kontakta oss för att boka in ett möte. 

Vårdnad, boende och umgänge

Efter en separation kan frågor om barns vårdnad, boende och umgänge uppstå. Om föräldrarna inte kan enas i dessa frågor kan domstolen besluta om vad som ska gälla.  Om du har hamnat i en konflikt med den andra föräldern rörande någon av dessa frågor är du välkommen att kontakta oss för rådgivning. Vi anlitas ofta som ombud i ärenden om vårdnad, boende och umgänge och bistår då med juridisk hjälp och rådgivning under hela ärendets gång.

 

Bodelning

När ett äktenskap upplöses ska bodelning ske som huvudregel. En bodelning kan bli aktuell även vid upplösningen av ett samboförhållande.  Vi hjälper dig att reda ut vad som ska ingå i bodelningen och bistår med juridisk rådgivning under hela processen. Vi anlitas ofta som ombud för en av parterna vid bodelning och kan då hjälpa klienten att upprätta ett förslag till bodelningsavtal. 

 

Bodelningsförrättare

Om parterna inte kan komma överens om bodelningen kan en av parterna ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Bodelningsförrättaren är opartisk och ska se till att en bodelning sker. Om parterna inte kan komma överens kan bodelningsförrättaren fatta beslut om bodelningen. 

 

Äktenskapsförord

Vid en bodelning mellan makar ingår all egendom som är giftorättsgods. Med ett äktenskapsförord kan makar eller blivande makar avtala om vilken egendom som ska utgöra giftorättsgods och därmed ingå i en eventuell bodelning i anledning av äktenskapsskillnad eller dödsfall. 

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt behöver det ha registrerats hos Skatteverket. 

 

Samboavtal

Vid en bodelning mellan sambor ingår endast så kallad samboegendom. Genom ett samboavtal kan blivande sambor eller sambor avtala om att viss samboegendom inte ska ingå i en eventuell bodelning.

VI ARBETAR MED FAMILJERÄTT

Linda Nyström

Advokat / delägare

Elisabet Leth

Advokat

Malin Nilsson

Advokat

Hej!

Hoppas du hittar det du söker! Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor!