OM OSS

Välkommen till

Appelli Advokatbyrå

Personlig, snabb och kompetent service när du behöver det.

 

VÅRT URSPRUNG

”Oberoende och självständiga”

Appelli Advokater bildades ursprungligen genom ett samgående mellan Anders Grahn Advokatbyrå AB och en annan advokatbyrå. Tillsammans gick vi in i Hamilton Advokatbyrå 1995 och var verksamma där 1995 – 2010. Sedan 2010 är vi oberoende och självständiga och ingår inte i någon kedja eller allians. Om ett ärende ska handläggas på annan ort, anlitar vi från fall till fall annan fristående advokat, som utses i samråd med klienten.

APPELLI IDAG:

”En av Dalarnas
största advokatbyråer”

Med basen i Falun och hjärtat i Dalarna har vi med lång erfarenhet och fokus på kunden blivit en av Dalarnas största advokatbyråer.

Vi erbjuder:

Advokatbyrån tar emot flertalet av de uppdrag som finns i Dalarna men har sin huvudinriktning och tyngdpunkt på affärsjuridik, obestånd, brottmål fastighets- och konsulträtt, skadestånd samt allmän civilrätt med bland annat humanjuridik, familjerätt och arvsrätt.

150 års erfarenhet:

Våra advokater har sammanlagt mer än 150 års erfarenhet av juridik, rådgivning, processer och tvistelösning. Sannolikheten att vi tidigare har hanterat ett liknande ärende som du har, är därför mycket stor. Som klient hos Appelli Advokater har du tillgång till den samlade kompetensen hos alla våra jurister.

Vi tror på teamwork!

Våra medarbetare är kärnan i vår verksamhet.

Arbetet inom advokatbyrån är organiserat i arbetsgrupper med en ansvarig advokat och handläggande jurister. På advokatbyrån arbetar i dag åtta advokater, tre biträdande jurister, två assistenter och två ekonomer. 

VI STÖDJER:
FAKTA

”Vi ska alltid följa god advokatsed och gällande rätt”

I Sverige får endast den som är ledamot av Sveriges Advokatsamfund kalla sig advokat. Det är straffbart att kalla sig advokat om man inte är det. Advokater har den strängaste yrkeskoden bland alla yrkeskategorier.

Det viktigaste i vårt uppdrag är att alltid sätta klientens intresse främst. Vi ska alltid följa god advokatsed och gällande rätt. Det kan ibland innebära att vi på grund av jäv eller någon annan intressekonflikt inte accepterar ett uppdrag. Allt arbete vi utför sker under tystnadsplikt, som skyddas i lag. Läs mer om advokater och de regler som gäller för advokater på Advokatsamfundets hemsida: www.advokatsamfundet.se.

För vårt uppdrag gäller våra Allmänna villkor, som du kan ladda ner från hemsidan. Du kan även få ett exemplar i samband med att ett uppdrag påbörjas.

Om du som klient och konsument skulle vara missnöjd med vårt arbete och missnöjet rör vårt arvode eller någon annan ekonomisk fråga kan du i många fall snabbt och enkelt få ditt klagomål prövat av Konsumenttvistnämnden hos Sveriges advokatsamfund.

Läs mer om Konsumenttvistnämnden på: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden 

Konsumenttvistnämnden har följande kontaktuppgifter:  
Postadress: Box 27321 /// 102 54 Stockholm
Telefon: 08-459 03 00.

Kort om oss

Appelli Advokater är en av Dalarnas största advokatbyråer. Hos oss arbetar engagerade advokater och biträdande jurister, alla med egna kompetensområden. Det vi säger att vi kan, det kan vi på djupet. Tillsammans står vi för lång erfarenhet och bred kunskap. Under årens lopp har vi också byggt upp den trovärdighet som följer med dokumenterad erfarenhet och goda referenser. Därför kan du känna dig trygg när du vänder dig till oss. Ring för att boka möte, om ditt ärende brådskar försöker vi att ordna en inledande träff redan samma dag.

Följ oss på facebook:

Kontakta oss

Besöksadress : Engelbrektsgatan 34, Falun

Postadress : Box 1305, 791 13 Falun

Tel  : 023-144 60 Fax : 023-122 05

Share This