fbpx

Upphovsrätt

Den här hemsidan och det material som finns tillgängligt på eller genom den här hemsidan är skyddat genom Svenska upphovsrättslagar och andra tillämpliga regelverk.

Upphovsrätt och ansvar

Det material som finns tillgängligt på eller genom denna hemsida får endast användas i icke kommersiella syften, för personligt bruk och i utbildningssyfte. En kopia får laddas ner till enskild dator under förutsättning att materialet inte ändras eller sprids och att upplysning om upphovsrätt och varumärken inte raderas. All annan användning av sådant material innefattande otillåten nedladdning, återutsändning eller återpublicering utan Appelli Advokater AB:s skriftliga medgivande är förbjuden och kan komma att leda till att rättsliga åtgärder vidtas.

Om inte annat anges tillhör loggor, ikoner, grafik, design, namn, varunamn, varumärken och andra immateriella rättigheter som syns på denna hemsida Appelli Advokater AB eller tredje part och får inte användas utan Appelli Advokater AB:s skriftliga medgivande.

Copyright © 2022 Appelli Advokater AB