Obeståndsrätt

Vi hjälper er att gå igenom er verksamhet för rätt beslut. Vi har även egna ekonomer som kan biträda med utredningar och liknande.

Hej!

Jag och mina kollegor har stor vana av obeståndsjuridik i olika former såsom konkursförvaltning, företagsrekonstruktion, ackord och andra underhandsuppgörelser.

Om ditt ärende brådskar försöker vi få en inledande träff redan samma dag.

Underhandsackord

Ackord är en frivillig överenskommelse med fordringsägare. Underhandsackord förekommer oftast vid företagsrekonstruktion. Överenskommelsen är frivillig och syftet är att gäldenären ska kunna fortsätta sin verksamhet.

 

Företagsrekonstruktion

Vid ekonomiska bekymmer i företaget, men där det finns en möjlighet att överleva på sikt, kan företagsrekonstruktion vara ett alternativ till konkurs. Vid företagsrekonstruktion kan det även bli aktuellt med offentligt ackord.

 

Obestånd

Ett företag är på obestånd om verksamheten inte har möjlighet att betala sina skulder i rätt tid och betalningsoförmågan inte är tillfällig. För att undvika konkurs måste företagaren kunna visa att betalningsoförmågan endast är tillfällig. Även privatpersoner kan försättas i konkurs under angivna förutsättningar

 

Konkursansökan

Om ett företag inte kan komma ur en obeståndssituation skall det försättas i konkurs. En konkursansökan kan göras av en fordringsägare eller av företrädare för företaget. Ansökan om konkurs kan även bli aktuellt för privatpersoner. En privatperson kan själv ansöka om konkurs eller så kan en fordringsägare göra ansökan. En konkursansökan inges till tingsrätten där gäldenären har sitt säte.   

VI ARBETAR MED OBESTÅNDSRÄTT

Magnus Walberg

Advokat / delägare

Mikael Sandy

Advokat / delägare

Hej!

Hoppas du hittar det du söker! Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor!