Obeståndsrätt

Våra obeståndsjurister har stor vana av obeståndsjuridik i olika former såsom konkursförvaltning, företagsrekonstruktion, ackord och andra underhandsuppgörelser. Vi hjälper er att gå igenom er verksamhet för rätt beslut. Vi har även egna ekonomer som kan biträda med utredningar och liknande.

Underhandsackord

Ackord är en frivillig överenskommelse med en fordringsägare.
Underhandsackord förekommer oftast vid företagsrekonstruktion.
Överenskommelsen är frivillig och syftet är att gäldenären ska kunna fortsätta sin verksamhet.

Företagsrekonstruktion

Vid ekonomiska bekymmer i företaget, men där det finns en möjlighet att överleva på sikt, kan företagsrekonstruktion vara ett alternativ till konkurs. Vid företagsrekonstruktion kan det även bli aktuellt med offentligt ackord och då kan en borgenär bli bunden mot sin vilja.

Obestånd

Ett företag är på obestånd om verksamheten inte har möjlighet att betala sina skulder i rätt tid och betalningsoförmågan inte är tillfällig. För att undvika konkurs måste företagaren kunna visa att betalningsoförmågan endast är tillfällig.

Konkursansökan

Kan ett företag inte komma ur en obeståndssituation skall det sättas i konkurs. En konkursansökan kan göras av en fordringsägare eller av företrädare för företaget. En konkursansökan inges till tingsrätten där gäldenären har sitt säte.
VI ARBETAR
MED OBESTÅNDSRÄTT:

Magnus Walberg

Advokat/delägare

Mikael Sandy

Advokat/delägare

Affärsjuridik

Vår specialisering är mot mindre och medelstora, oftast ägarledda, företag som saknar egen juristavdelning.

 

Arvsrätt

Arvsrätten är ett stort och viktigt område som de flesta förr eller senare kommer i kontakt med. 

Familjerätt

Våra familjerättsjurister har både erfarenhet och den empati som krävs för denna typ av uppdrag.

Förvaltningsrätt
/Migrationsrätt

Oavsett vilken ärendetyp det gäller har vi stor erfarenhet av de mest frekventa ärendena hos förvaltningsdomstol.

Obeståndsrätt

Våra obeståndsjurister har stor vana av obeståndsjuridik i olika former såsom konkurshantering, ackord och andra underhandsuppgörelser samt företagsrekonstruktioner.

Brottmål/
Målsägandebiträde

Vi biträder, stöttar och hjälper dig genom förundersökning och eventuell rättegång i domstol samt för din talan om skadeståndsanspråk…

Allmän civilrätt
/Övrigt

Allmän civilrätt är ett brett ämnesområde som samlar många av de frågor som inte ryms under andra, speciella, ämnesområden.

Fastighetsrätt
/Byggjuridik
/Konsultansvar

Advokatbyrån har en av Sveriges mest anlitade advokater vad gäller så kallade fel i fastighet. Vi hjälper både företag och privatpersoner med avtal, tvister, entreprenadjuridik…

Skadeståndsrätt

Våra skadeståndsjurister har stor erfarenhet av framför allt trafikskadeersättning och andra ersättningar för personskador men även skadestånd i andra sammanhang.

Kort om oss

Appelli Advokater är en av Dalarnas största advokatbyråer. Hos oss arbetar engagerade advokater och biträdande jurister, alla med egna kompetensområden. Det vi säger att vi kan, det kan vi på djupet. Tillsammans står vi för lång erfarenhet och bred kunskap. Under årens lopp har vi också byggt upp den trovärdighet som följer med dokumenterad erfarenhet och goda referenser. Därför kan du känna dig trygg när du vänder dig till oss. Ring för att boka möte, om ditt ärende brådskar försöker vi att ordna en inledande träff redan samma dag.

Följ oss på facebook:

Kontakta oss

Besöksadress : Engelbrektsgatan 34, Falun

Postadress : Box 1305, 791 13 Falun

Tel  : 023-144 60 Fax : 023-122 05

Share This