Skadeståndsrätt

Skadeståndsrätten är central inom juridiken. I alla tider har människor på ett eller annat sätt lidit en skada som man vill att den som orsakat skadan skall betala ersättning för.

Våra skadeståndsjurister har stor erfarenhet av framför allt trafikskadeersättning och andra ersättningar för personskador men även skadestånd i andra sammanhang.

Man kan få skadestånd för en fysisk skada som någon har orsakat avsiktligt eller genom vårdslöshet och ibland även oavsett om den som vållat skadan varit vårdslös. De skador du kan få ersättning för är personskador, sakskador och förmögenhetsskador. Vad, och hur mycket, man kan få ersättning för beror på vilken sorts skada det är.

Trafikskador och andra personskador

Om du varit med i en trafikolycka och fått en felaktig bedömning från ditt försäkringsbolag kan du få hjälp av våra jurister. Du kanske inte har fått rätt ersättning eller inte fått ersättning för alla delar av din skada. Det kan handla om ersättning för din fysiska skada, till exempel för sveda och värk och för invaliditet, eller för ekonomiska skador, till exempel för förlorad inkomst. Som privatperson är kan det vara svårt att driva ett ärende mot ett försäkringsbolag och vi bistår dig för att du ska få rätt ersättning för din trafikskada. Andra personskador kan vara patientskador, läkemedelsskador och skador som orsakats av någon annan, i många fall kan även sådana skador regleras genom en försäkring, som exempelvis patientförsäkringen, läkemedelsförsäkringen eller en ansvarsförsäkring.

Skador där du har ett avtalsförhållande med den som vållat skadan

Sådana skador hanteras främst av våra specialister inom respektive område, som fastighetsrätt eller affärsjuridik. Vid skador inom avtalsförhållanden kan det även bli aktuellt med ersättning för så kallad ren förmögenhetsskada.

Skador på grund av brott 

Som målsägandebiträde (se Brottmål) hjälper vi dig att få ersättning för psykisk och fysisk, eller ekonomisk, skada på grund av brott. Om gärningsmannen inte kan betala, inte har försäkring eller är okänd kan du ha rätt till ersättning från ditt försäkringsbolag eller från staten.

Andra skador där du inte har ett avtalsförhållande med den som vållat skadan

Den som vållar skadan kan vara en annan person, ett företag eller en myndighet. En god idé är att kontakta oss i ett tidigt skede, så att du inte förlorar din rätt på grund av formella fel. Vi erbjuder dig rådgivning och stöttning genom processen.

VI ARBETAR
MED SKADESTÅNDSRÄTT:

Leif Hägglund

Advokat/delägare

Affärsjuridik

Vår specialisering är mot mindre och medelstora, oftast ägarledda, företag som saknar egen juristavdelning.

 

Arvsrätt

Arvsrätten är ett stort och viktigt område som de flesta förr eller senare kommer i kontakt med. 

Familjerätt

Våra familjerättsjurister har både erfarenhet och den empati som krävs för denna typ av uppdrag.

Förvaltningsrätt
/Migrationsrätt

Oavsett vilken ärendetyp det gäller har vi stor erfarenhet av de mest frekventa ärendena hos förvaltningsdomstol.

Obeståndsrätt

Våra obeståndsjurister har stor vana av obeståndsjuridik i olika former såsom konkurshantering, ackord och andra underhandsuppgörelser samt företagsrekonstruktioner.

Brottmål/
Målsägandebiträde

Vi biträder, stöttar och hjälper dig genom förundersökning och eventuell rättegång i domstol samt för din talan om skadeståndsanspråk…

Allmän civilrätt
/Övrigt

Allmän civilrätt är ett brett ämnesområde som samlar många av de frågor som inte ryms under andra, speciella, ämnesområden.

Fastighetsrätt
/Byggjuridik
/Konsultansvar

Advokatbyrån har en av Sveriges mest anlitade advokater vad gäller så kallade fel i fastighet. Vi hjälper både företag och privatpersoner med avtal, tvister, entreprenadjuridik…

Skadeståndsrätt

Våra skadeståndsjurister har stor erfarenhet av framför allt trafikskadeersättning och andra ersättningar för personskador men även skadestånd i andra sammanhang.

Kort om oss

Appelli Advokater är en av Dalarnas största advokatbyråer. Hos oss arbetar engagerade advokater och biträdande jurister, alla med egna kompetensområden. Det vi säger att vi kan, det kan vi på djupet. Tillsammans står vi för lång erfarenhet och bred kunskap. Under årens lopp har vi också byggt upp den trovärdighet som följer med dokumenterad erfarenhet och goda referenser. Därför kan du känna dig trygg när du vänder dig till oss. Ring för att boka möte, om ditt ärende brådskar försöker vi att ordna en inledande träff redan samma dag.

Följ oss på facebook:

Kontakta oss

Besöksadress : Engelbrektsgatan 34, Falun

Postadress : Box 1305, 791 13 Falun

Tel  : 023-144 60 Fax : 023-122 05

Share This