fbpx

Skadeståndsrätt

Skadeståndsrätten är central inom juridiken. Våra skadeståndsjurister har stor erfarenhet av framför allt trafikskadeersättning och andra ersättningar för personskador men även skadestånd i andra sammanhang.

Hej!

Jag och mina kollegor har stor erfarenhet av ersättningsfrågor i samband med personskador, exempelvis efter en trafikolycka, men även av skadeståndsfrågor som kan uppstå i andra sammanhang.

Välkommen att kontakta oss för att boka ett inledande möte.

Trafikskador och andra personskador

En person som har drabbats av en personskada till följd av en trafikolycka kan ha rätt till ersättning från sitt försäkringsbolag. Ersättning kan utgå för den fysiska personskadan, genom ersättning för sveda och värk och för medicinsk invaliditet, och för ekonomiska skador, genom ersättning för merkostnader och inkomstförlust. Om personskadan är allvarlig kan den skadelidande ha rätt till ett eget ombud under skaderegleringen, vars arvode betalas av försäkringsbolaget. Våra jurister och advokater har lång erfarenhet av att agera som ombud för personer under skaderegleringar. Vi arbetar även med andra personskador, såsom patientskador eller läkemedelsskador. Sådana ärenden kan ibland regleras via en försäkring, exempelvis genom patientförsäkringen LÖF, Läkemedelsförsäkringen LFF, eller en ansvarsförsäkring. Kontakta oss gärna om du behöver hjälp med ditt ärende.

 

Skador på grund av brott

En person som har utsatts för brott (målsägande) kan ha rätt till skadestånd från den person som döms för brottet. Våra jurister och advokater som arbetar som målsägandebiträde (se Brottmål) hjälper målsäganden att utreda möjligheterna att få skadestånd och lämnar in ett skadeståndsanspråk till tingsrätten inför huvudförhandlingen i brottmålet. Om den person som döms för brottet inte kan betala det utdömda skadeståndet kan målsäganden i stället söka ersättning från sitt försäkringsbolag eller från Brottsoffermyndigheten.

 

Skador med avtalsförhållande

I vissa ärenden finns det ett avtalsförhållande mellan den skadelidande och skadevållaren. Sådana skador hanteras som regel av våra specialister inom respektive rättsområde, såsom fastighetsrätt eller affärsjuridik.

VI ARBETAR MED SKADESTÅNDSRÄTT

Leif Hägglund

Advokat / Delägare

Malin Nilsson

Advokat