Brottmål/ Målsägandebiträde

allman

För mer information
kontakta oss på:

Telefon: 023 – 144 60
E-post: info[at]appelli.se

• Privat försvarare
• Offentlig försvarare
• Målsägandebiträde
• Rådgivning
• Särskild företrädare för barn
• Ungdomsmål

Är man åtalad för brott vid domstol har man i regel rätt till en försvarare. Våra försvarsadvokater har mycket stor erfarenhet av alla typer av brottmål.

Har du blivit utsatt för brott har du i regel rätt till ett målsägandebiträde. Det innebär att vi biträder, stöttar och hjälper dig genom förundersökning och eventuell rättegång i domstol samt för din talan om skadeståndsanspråk mm.

Vi arbetar med brottmål:

Leif Hägglundsiluett

Linda Nyströmsiluett

Magnus Walberg

 

 

Vi arbetar som målsägandebiträde:

Leif Hägglundsiluett

Linda Nyströmsiluett

Magnus Walberg