Affärsjuridik

Vår inriktning och specialisering inom affärsjuridiken är huvudsakligen mot mindre, medelstora och nationella, ofta ägarledda, företag.

Vi hanterar uppdrag inom i princip alla rättsområden som kan bli aktuella för företag såsom köprätt, avtalsrätt, arbetsrätt, konkurrensrätt, immaterialrätt, marknadsrätt, inkassoärenden, offentlig upphandling, företagsöverlåtelser och tvister. Våra jurister har särskilt god erfarenhet av företag inom branscher för reservdelar, vidareförsäljning av varor, camping och stuguthyrning, it-tjänster, uthyrning av bostads- och lokallägenheter, entreprenader, restaurang, bostadsrättsföreningar samt vård och omsorg.

Hos Appelli Advokater arbetar engagerade advokater och biträdande jurister som tillhandahåller kvalificerad och personlig rådgivning. Kontakta oss för att boka ett möte, om ditt ärende brådskar försöker vi få en inledande träff redan samma dag.

Arbetsrätt

Individuell arbetsrätt, det vill säga frågor som huvudsakligen rör enskilda anställningsförhållanden. Kollektiv arbetsrätt, det vill säga frågor som huvudsakligen berör kollektivavtal samt arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer.

Immaterialrätt

Immaterialrätt innefattar regler om ensamrätter och skydd för varumärken, uppfinningar, mönster samt konstnärliga och litterära verk. Det finns fyra huvudsakliga kategorier som regleras i var sin lag.  Dessa är upphovsrätt, patenträtt, varumärkesrätt och mönsterrätt. I många fall kan ärenden involvera flera av dessa rättigheter. Om du behöver du hjälp och bedömning av frågor som rör immaterialrätten är du alltid välkommen att kontakta oss för hjälp i ditt ärende.

Inkassoärenden

Vid biträder företag och privatpersoner i stora som små inkassoärenden där man vill få betalt eller vill bestrida krav på betalning. Vid komplicerade ärenden är handläggs ärendet alltid av en jurist eller erfaren advokat.

Konkurrensrätt

Konkurrensrätten syftar till att upprätthålla en sund och god fri konkurrens på marknaden. I konkurrenslagen regleras ramarna för konkurrens och hur staten, företag eller personer som bedriver ekonomisk verksamhet får agera inom dessa ramar.

Bolagsrätt

Företag bedrivs i olika bolagsformer: exempelvis enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag eller aktiebolag. Som företagare är det viktigt att du vet vilka rättsliga konsekvenser de olika bolagsformerna har då det kommer till försäljning och köp. Vi biträder regelbundet i frågor gällande bolagsrätt och vägleder dig gärna.

Tvister

Våra jurister och erfarna advokater processar regelbundet inom och utom domstol och har god vana att lösa upp även infekterade tvister. Oavsett vilken bolagsform och affär du bedriver vill vi gärna hitta den bästa lösningen för dig i den uppkomna situationen. Vi ger dig vår professionella bedömning av din situation och hjälper dig besluta om lämpliga åtgärder för att lösa tvisten så att du kan göra det du är bäst på – att driva och utveckla din verksamhet.

Avtalsrätt

Sveriges allmänna avtalsrätt regleras genom lagen om avtal och andra rättshandlingar på avtalsrättens område, den i vardagligt tal kallade avtalslagen. Både privatpersoner och företag kommer ofta, i princip dagligen, i kontakt med avtalsrätten. Avtalsrätten behandlar huvudsakligen regler för hur avtal kan ingås och när parterna är bundna av sådana avtal. Ett avtal är en överenskommelse mellan två eller flera fysiska och/eller juridiska personer, vanligen om köp eller hyra av en vara, lägenhet eller tjänst. Ett avtal kan vara både skriftligt och muntligt. Våra advokater och biträdande jurister på Appelli Advokater har god vana av att bistå vid både upprättande, samt vid tolkning och tillämpning av, avtal.

Marknadsrätt

Vi har stor samlad förståelse och kunskap kring det marknadsrättsliga regelverket och ser fram emot att vara behjälpliga vid dina frågor inom området.

Offentlig upphandling

När en myndighet eller en annan offentlig aktör ska köpa en vara eller en tjänst sker normalt en offentlig upphandling. Appelli Advokater biträder regelbundet i upphandlingsfrågor och har god erfarenhet av olika upphandlingar i flera olika branscher. Välkommen till oss med dina frågor om offentlig upphandling.

Aktieägaravtal

Tillsammans med bolagsordningen och aktiebolagslagen reglerar ett aktieägaravtal samarbetet mellan aktieägarna i ett gemensamt ägt aktiebolag. Att ha ett upprättat skriftligt aktieägaravtal är ofta en stor säkerhet för delägarna och kan sätta ramarna för hur delägarna ska samarbeta över tid. I aktieägaravtalet kan delägarna bestämma vad som händer om en delägare exempelvis blir för sjuk för att fortsätta, går bort eller vill flytta med anledning av ändrade förutsättningar. Delägarna bestämmer tillsammans i ett aktieägaravtal exempelvis allt ifrån hur en eventuell vinst ska fördelas till hur en delägarna har rätt att sälja sina aktier och till vem. Våra jurister och advokater upprättar, tolkar och tillämpar regelbundet aktieägaravtal och ser framemot att hjälpa er individualisera ert eget aktieägaravtal.

VI ARBETAR
MED AFFÄRSJURIDIK:

Ulf Medefelt

Advokat/delägare

Marcus Sidhage

Biträdande jurist

Eric Nyblom Pettersson

Biträdande jurist

Mikael Sandy

Advokat/delägare

Johan Sund

Advokat/delägare

Affärsjuridik

Vår specialisering är mot mindre och medelstora, oftast ägarledda, företag som saknar egen juristavdelning.

 

Arvsrätt

Arvsrätten är ett stort och viktigt område som de flesta förr eller senare kommer i kontakt med. 

Familjerätt

Våra familjerättsjurister har både erfarenhet och den empati som krävs för denna typ av uppdrag.

Förvaltningsrätt
/Migrationsrätt

Oavsett vilken ärendetyp det gäller har vi stor erfarenhet av de mest frekventa ärendena hos förvaltningsdomstol.

Obeståndsrätt

Våra obeståndsjurister har stor vana av obeståndsjuridik i olika former såsom konkurshantering, ackord och andra underhandsuppgörelser samt företagsrekonstruktioner.

Brottmål/
Målsägandebiträde

Vi biträder, stöttar och hjälper dig genom förundersökning och eventuell rättegång i domstol samt för din talan om skadeståndsanspråk…

Allmän civilrätt
/Övrigt

Allmän civilrätt är ett brett ämnesområde som samlar många av de frågor som inte ryms under andra, speciella, ämnesområden.

Fastighetsrätt
/Byggjuridik
/Konsultansvar

Advokatbyrån har en av Sveriges mest anlitade advokater vad gäller så kallade fel i fastighet. Vi hjälper både företag och privatpersoner med avtal, tvister, entreprenadjuridik…

Skadeståndsrätt

Våra skadeståndsjurister har stor erfarenhet av framför allt trafikskadeersättning och andra ersättningar för personskador men även skadestånd i andra sammanhang.

Kort om oss

Appelli Advokater är en av Dalarnas största advokatbyråer. Hos oss arbetar engagerade advokater och biträdande jurister, alla med egna kompetensområden. Det vi säger att vi kan, det kan vi på djupet. Tillsammans står vi för lång erfarenhet och bred kunskap. Under årens lopp har vi också byggt upp den trovärdighet som följer med dokumenterad erfarenhet och goda referenser. Därför kan du känna dig trygg när du vänder dig till oss. Ring för att boka möte, om ditt ärende brådskar försöker vi att ordna en inledande träff redan samma dag.

Följ oss på facebook:

Kontakta oss

Besöksadress : Engelbrektsgatan 34, Falun

Postadress : Box 1305, 791 13 Falun

Tel  : 023-144 60 Fax : 023-122 05

Share This