fbpx

Affärsjuridik

Vår inriktning och specialisering inom affärsjuridik är huvudsakligen mot mindre, medelstora och nationella, ofta ägarledda, företag.

Hej!

Vi hanterar uppdrag inom i princip alla rättsområden som kan bli aktuella för företag såsom köprätt, avtalsrätt, arbetsrätt, konkurrensrätt, immaterialrätt, marknadsrätt, inkassoärenden, offentlig upphandling, företagsöverlåtelser och tvister.

Om ditt ärende brådskar försöker vi få en inledande träff redan samma dag.

 

Arbetsrätt

Vi biträder arbetsgivare och arbetstagare inom den individuella arbetsrätten, som huvudsakligen rör enskilda anställningsförhållanden, samt inom den kollektiva arbetsrätten mellan arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer.

 

Immaterialrätt

Immaterialrätten innefattar regler om ensamrätt och skydd för varumärken, uppfinningar, mönster samt konstnärliga och litterära verk. Det finns fyra huvudsakliga kategorier som regleras i var sin lag –  upphovsrätt, patenträtt, varumärkesrätt och mönsterrätt. I många fall kan ärenden involvera flera av dessa rättigheter. Vi biträder rättighetshavare och andra parter i både registreringsfrågor och intrångsfrågor.

 

Inkassoärenden

Vid biträder företag och privatpersoner i stora som små inkassoärenden där man vill få betalt eller vill bestrida krav på betalning. 

 

Konkurrensrätt

Konkurrensrätten syftar till att upprätthålla en sund och fri konkurrens på marknaden. I konkurrenslagen regleras ramarna för konkurrens och hur staten, företag eller personer som bedriver ekonomisk verksamhet får agera inom dessa ramar.

 

Bolagsrätt

Företag bedrivs i olika bolagsformer: enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening eller aktiebolag. Vi biträder regelbundet i frågor gällande bolagsrätt och lämnar vägledning kring bolagsbildning, bolagsstyrning, ägarfrågor och aktieägaravtal, kapitalanskaffning och avveckling. 

 

Tvister

Våra jurister och erfarna advokater processar regelbundet inom och utom domstol och har god vana av att lösa invecklade tvister. Vi ger vår professionella bedömning av din situation och hjälper dig att besluta om lämpliga åtgärder för att lösa tvister för dig privat eller för din verksamhet.

 

Avtalsrätt

Både privatpersoner och företag kommer ofta, i princip dagligen, i kontakt med avtalsrätten. Avtalsrätten behandlar huvudsakligen regler för hur avtal kan ingås och när parterna är bundna av sådana avtal. Våra advokater och biträdande jurister har gedigen erfarenhet av att bistå vid både upprättande, samt vid tolkning och tillämpning, av kommersiella avtal.

 

 

Offentlig upphandling

När en myndighet eller annan offentlig aktör ska köpa en vara eller en tjänst sker normalt en offentlig upphandling. Vi biträder regelbundet i upphandlingsfrågor och har god erfarenhet av olika upphandlingar i många olika branscher, och biträder såväl leverantörer som upphandlande myndigheter. 

 

Aktieägaravtal

Tillsammans med bolagsordningen och aktiebolagslagen kan ett aktieägaravtal reglera samarbetet mellan aktieägarna i ett gemensamt ägt aktiebolag. Att ha ett upprättat skriftligt aktieägaravtal är ofta en säkerhet för delägarna och kan sätta ramarna för hur delägarna ska samarbeta över tid. I aktieägaravtalet kan delägarna bestämma vad som händer om en delägare exempelvis blir för sjuk för att fortsätta, går bort eller vill flytta med anledning av ändrade förutsättningar. Delägarna kan tillsammans i ett aktieägaravtal exempelvis bestämma hur en eventuell vinst ska fördelas och hur delägarna har rätt att sälja sina aktier och till vem. Våra jurister och advokater upprättar, tolkar och tillämpar regelbundet aktieägaravtal och ser fram emot att hjälpa er individualisera ert eget aktieägaravtal

VI ARBETAR MED affärsjuridik

Ulf Medefelt

Advokat / Delägare

Mikael Sandy

Advokat / Delägare

Johan Sund

Advokat / Delägare

Marcus Bülow

Biträdande jurist