fbpx

Allmän civilrätt

Civilrätten handlar om regler som berör relationer mellan enskilda. Allmän civilrätt är ett brett ämnesområde som samlar många av de frågor som inte ryms under andra, speciella, ämnesområden.

Den allmänna civilrätten rör framför allt avtalsrätt, köprätt, sakrätt samt skuld och fordran. Våra jurister och advokater har lång erfarenhet av att arbeta med civilrättsliga frågor och kan hjälpa dig att reda ut rättsläget, föra din talan och om det skulle krävas, ta ärendet vidare till domstol eller skiljenämnd för avgörande.

Ombud/biträde vid tvister mellan privatpersoner och/eller företag

Om en tvist mellan två eller flera enskilda uppstår som de inte kan lösa på egen hand är det ofta lämpligt att tidigt ta hjälp av en jurist eller advokat. Juristen eller advokaten hjälper dig att analysera rättsläget och ställa ut ett kravbrev eller ett brev med bestridande av motpartens krav. Det kan spara dig och ditt företag mycket resurser, tid och pengar att tidigt engagera jurist eller advokat. Om parterna, trots hjälp av ombud, inte lyckas nå en frivillig överenskommelse hjälper vi dig att ta ärendet vidare till domstol eller skiljenämnd för avgörande.

Kravärenden

Vi bistår dig gärna i olika typer av kravärenden. Oavsett om ditt ärende gäller fordran eller skuld finns kunskapen och erfarenheten hos oss för att på ett kompetent och kostnadseffektivt sätt tillvarata dina intressen.

Allmän rådgivning

Vi hjälper dig med juridisk rådgivning i princip oavsett vilket rättsområde det gäller. Kontakta Appelli Advokater om du behöver rådgivning, våra jurister och advokater har lång erfarenhet och ser fram emot att hjälpa dig med dina frågor. Vi försöker snabbt få till ett möte med dig om ditt ärende brådskar, ofta kan vi ordna ett möte med en jurist omgående.

Avtalsskrivning

Appellis jurister och advokater är vana att upprätta avtal mellan enskilda, både i privata sammanhang och i affärssammanhang. Ett avtal är typiskt sett en överenskommelse mellan fysiska eller juridiska personer som ingår ett rättsförhållande med varandra. Det kan vara både skriftligt och muntligt. Det är ofta tillrådigt, av bevisskäl, att upprätta skriftliga avtal även om det finns en lång historik av muntliga överenskommelser. Vi hjälper dig att skriva, granska, tillämpa och tolka avtal.

VI ARBETAR
MED ALLMÄN CIVILRÄTT:

Ulf Medefelt

Advokat/delägare

Gustav Eriksson

Advokat

Johan Sund

Advokat/delägare

Magnus Walberg

Advokat/delägare

Eric Nyblom Pettersson

Advokat

Mikael Sandy

Advokat/delägare

Affärsjuridik

Vår specialisering är mot mindre och medelstora, oftast ägarledda, företag som saknar egen juristavdelning.

 

Arvsrätt

Arvsrätten är ett stort och viktigt område som de flesta förr eller senare kommer i kontakt med. 

Familjerätt

Våra familjerättsjurister har både erfarenhet och den empati som krävs för denna typ av uppdrag.

Förvaltningsrätt
/Migrationsrätt

Oavsett vilken ärendetyp det gäller har vi stor erfarenhet av de mest frekventa ärendena hos förvaltningsdomstol.

Obeståndsrätt

Våra obeståndsjurister har stor vana av obeståndsjuridik i olika former såsom konkurshantering, ackord och andra underhandsuppgörelser samt företagsrekonstruktioner.

Brottmål/
Målsägandebiträde

Vi biträder, stöttar och hjälper dig genom förundersökning och eventuell rättegång i domstol samt för din talan om skadeståndsanspråk…

Allmän civilrätt
/Övrigt

Allmän civilrätt är ett brett ämnesområde som samlar många av de frågor som inte ryms under andra, speciella, ämnesområden.

Fastighetsrätt
/Byggjuridik
/Konsultansvar

Advokatbyrån har en av Sveriges mest anlitade advokater vad gäller så kallade fel i fastighet. Vi hjälper både företag och privatpersoner med avtal, tvister, entreprenadjuridik…

Skadeståndsrätt

Våra skadeståndsjurister har stor erfarenhet av framför allt trafikskadeersättning och andra ersättningar för personskador men även skadestånd i andra sammanhang.

Kort om oss

Appelli Advokater är en av Dalarnas största advokatbyråer. Hos oss arbetar engagerade advokater och biträdande jurister, alla med egna kompetensområden. Det vi säger att vi kan, det kan vi på djupet. Tillsammans står vi för lång erfarenhet och bred kunskap. Under årens lopp har vi också byggt upp den trovärdighet som följer med dokumenterad erfarenhet och goda referenser. Därför kan du känna dig trygg när du vänder dig till oss. Ring för att boka möte, om ditt ärende brådskar försöker vi att ordna en inledande träff redan samma dag.

Följ oss på facebook:

Kontakta oss

Besöksadress : Engelbrektsgatan 34, Falun

Postadress : Box 1305, 791 13 Falun

Tel  : 023-144 60 Fax : 023-122 05

Share This