fbpx

Allmän civilrätt

Den allmänna civilrätten rör framför allt avtalsrätt, köprätt, sakrätt samt skuld och fordran.

Hej!

Jag och mina kollegor har lång erfarenhet av att arbeta med civilrättsliga frågor och kan hjälpa dig att reda ut rättsläget, föra din talan och om det skulle krävas, ta ärendet vidare till domstol eller skiljenämnd för avgörande.

Om ditt ärende brådskar försöker vi få en inledande träff redan samma dag.

Tvister 

Om en tvist mellan två eller flera enskilda uppstår som de inte kan lösa på egen hand är det ofta lämpligt att tidigt ta hjälp av en jurist eller advokat. Juristen eller advokaten hjälper dig att analysera rättsläget och ställa ut ett kravbrev eller ett brev med bestridande av motpartens krav. Det kan spara dig och ditt företag mycket resurser, tid och pengar att tidigt engagera jurist eller advokat. Om parterna, trots hjälp av ombud, inte lyckas nå en frivillig överenskommelse hjälper vi dig att ta ärendet vidare till domstol eller skiljenämnd för avgörande.

 

Kravärenden

Vi bistår dig gärna i olika typer av kravärenden. Oavsett om ditt ärende gäller fordran eller skuld finns kunskapen och erfarenheten hos oss för att på ett kompetent och kostnadseffektivt sätt tillvarata dina intressen.

 

Avtalsskrivning

Appellis jurister och advokater har gedigen erfarenhet av att upprätta avtal, såväl mellan privatpersoner som mellan näringsidkare. Ett avtal är typiskt sett en överenskommelse mellan fysiska eller juridiska personer som ingår ett rättsförhållande med varandra. Ett avtal kan vara skriftligt eller muntligt.  Av bevisskäl rekommenderar vi oftast att ingå skriftliga avtal även om det finns en lång historik av muntliga överenskommelser. Vi hjälper dig att skriva, granska, tillämpa och tolka avtal.

  

Allmän rådgivning

Vi hjälper dig med juridisk rådgivning i princip oavsett vilket rättsområde det gäller. Kontakta Appelli Advokater om du behöver rådgivning, våra jurister och advokater har lång erfarenhet och ser fram emot att hjälpa dig med dina frågor. Vi försöker snabbt få till ett möte med dig om ditt ärende brådskar, ofta kan vi ordna ett möte med en jurist omgående.

VI ARBETAR MED ALLMÄN CIVILRÄTT

Ulf Medefelt

Advokat / delägare

Mikael Sandy

Advokat / delägare

Johan Sund

Advokat / delägare

Gustav Eriksson

Advokat

Magnus Walberg

Advokat / delägare

Eric Nyblom Pettersson

Advokat

Marcus Bülow

Biträdande jurist

Hej!

Hoppas du hittar det du söker! Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor!