fbpx

Arvsrätt

Arvsrätten är ett stort och viktigt område som de flesta kommer i kontakt med förr eller senare i livet. Våra jurister och advokater anlitas regelbundet i ärenden som rör arvsfrågor. Vi har lång erfarenhet inom arvsrätt. Kontakta oss för att boka ett möte

Hej!

Jag och mina kollegor företräder dig inom samtliga områden under arvsrätt. Vi hjälper dig med att värdera och fördela den avlidnes tillgångar samt med att upprätta skifteshandlingen.

Om ditt ärende brådskar försöker vi få en inledande träff redan samma dag.

Rådgivning i arvsfrågor

Vi erbjuder rådgivning gällande arvsfrågor och upprättande av testamente. 

Testamente

Ett testamente är ett juridiskt bindande dokument som reglerar hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter att en person har avlidit. Ett tydligt skrivet testamente underlättar för dina anhöriga och kan minska risken för framtida bråk mellan arvingarna. Våra jurister och advokater hjälper dig med att upprätta ett testamente som motsvarar dina önskemål och uppfyller de formkrav som gäller.

Klander av testamente

Om någon av arvingarna vill ogiltigförklara ett testamente görs detta i domstol. En klandertalan måste väckas inom sex månader efter det att arvingen har tagit del av testamentet.

Boutredningsman

Om dödsbodelägarna inte kan enas om förvaltningen av dödsboet och fördelningen av arvet kan en dödsbodelägare ansöka om en boutredningsman hos tingsrätten. Boutredningsmannen företräder dödsboet, upprättar bouppteckning om ingen sådan finns, och ska utreda och ta ställning till de frågor som uppstår i dödsboet. Boutredningsmannen ska också vid behov upprätta ett arvskifte, och har i uppdrag avsluta dödsboet. 

Skiftesman

Om dödsbodelägarna inte kan enas om ett arvskifte kan de ansöka om en skiftesman hos tingsrätten. Skiftesmannen har till uppgift att upprätta arvskifte och därigenom avsluta dödsboet. Till skillnad från boutredningsmannen ska skiftesmannen inte utreda eller företräda dödsboet.

Tvister i dödsbo

Det är inte ovanligt att det uppstår konflikter mellan arvingarna om fördelningen av arvet och tidigare givna gåvor. Ibland leder sådana konflikter till en tvist som kan avgöras i domstol. Vi hjälper till att reda ut vad som gäller och vad du kan ha rätt till och bistår med juridisk hjälp och rådgivning under hela processen.

VI ARBETAR MED ARVSRÄTT

Elisabet Leth

Advokat

Malin Nilsson

Advokat

Hej!

Hoppas du hittar det du söker! Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor!