Arvsrätt

Arvsrätten är ett stort och viktigt område som de flesta kommer i kontakt med förr eller senare i livet. En vanlig fråga som ofta dyker upp först är vem som ärver vem. Andra frågor inom detta område kan röra upprättande eller ändring av testamente, tvist i dödsbo, laglottskränkning, boutredningsuppdrag, uppdrag som skiftesman samt allmän rådgivning.

Appelli Advokater företräder dig inom samtliga områden under arvsrätt. Vi hjälper dig med att värdera och fördela den avlidnes tillgångar samt med att upprätta skifteshandlingen.

Våra jurister och advokater anlitas regelbundet som boutrednings- eller skiftesmän och vi har lång erfarenhet inom arvsrätt. Kontakta oss för att boka ett möte, om ditt ärende brådskar försöker vi få en inledande träff redan samma dag.

Testamente

Ett testamente är ett juridiskt bindande dokument som reglerar hur kvarlåtenskapen ska fördelas efter en person avlidit. I testamentet kan du också bestämma vad som ska med specifik egendom eller vem som ska ta hand om vad. Ett tydligt skrivit testamente underlättar för dina anhöriga och kan undvika framtida bråk mellan arvingarna. Våra jurister och advokater hjälper dig med att upprätta ett testamente så att det motsvarar dina önskemål och uppfyller de formkrav som gäller.

Boutredningsman

En boutredningsman utses av tingsrätten. Boutredningsmannen företräder dödsboet och upprättar bouppteckningen om ingen sådan finns. Boutredningsmannen ska utreda och ta ställning till de frågor som uppstår i dödsboet. Sådana frågor kan bland annat avse om gåvor har skett, vem som ska få vad och hur egendom ska värderas.

Boutredningsmannen ska också genomföra arvskiftet och avsluta dödsboet. Denne finns även till hands då arvingarna själva kan komma överens och blir då verkande skiftesman.

Skiftesman

En skiftesman utses av tingsrätten. Om det redan finns en förordnad boutredningsman blir denna automatiskt skiftesman.

Skiftesmannen har till uppgift att genomföra arvskifte och därigenom avsluta dödsboet. Till skillnad från boutredningsmannen ska skiftesmannen inte utreda eller företräda dödsboet.

Tvister i dödsbo 

Det är inte ovanligt att föreslagen fördelning av arv leder till konflikter mellan arvingarna. Ibland leder sådana konflikter till tvist som kan avgöras i domstol. Vi hjälper till att reda ut vad som gäller och vad du har rätt till. Tvisterna omfattar ofta frågor om laglottskränkningar och gåvor. Vi kan bistå med juridisk hjälp och rådgivning under hela processen.

I många fall är förvaltningen av dödsbo via en boutredningsman en utväg, men ibland finns det inget annat alternativ än en rättslig process.

Klander av testamente 

Om någon av arvingarna vill ogiltigförklara ett testamente görs detta i domstol. Sådan klandertalan måste väckas inom sex månader efter det att arvingen tagit del av testamentet.

Rådgivning i arvsfrågor

Vi erbjuder rådgivning och stöttning gällande arvsfrågor och upprättande av testamente. Under årens lopp har vi byggt upp den trovärdighet som följer av dokumenterad erfarenhet och goda referenser. Därför kan du känna dig trygg när du vänder dig till oss. Kontakta oss idag för att boka ett inledande möte.
VI ARBETAR
MED ARVSRÄTT:

Elisabet Leth

Advokat

Affärsjuridik

Vår specialisering är mot mindre och medelstora, oftast ägarledda, företag som saknar egen juristavdelning.

 

Arvsrätt

Arvsrätten är ett stort och viktigt område som de flesta förr eller senare kommer i kontakt med. 

Familjerätt

Våra familjerättsjurister har både erfarenhet och den empati som krävs för denna typ av uppdrag.

Förvaltningsrätt
/Migrationsrätt

Oavsett vilken ärendetyp det gäller har vi stor erfarenhet av de mest frekventa ärendena hos förvaltningsdomstol.

Obeståndsrätt

Våra obeståndsjurister har stor vana av obeståndsjuridik i olika former såsom konkurshantering, ackord och andra underhandsuppgörelser samt företagsrekonstruktioner.

Brottmål/
Målsägandebiträde

Vi biträder, stöttar och hjälper dig genom förundersökning och eventuell rättegång i domstol samt för din talan om skadeståndsanspråk...

Allmän civilrätt
/Övrigt

Allmän civilrätt är ett brett ämnesområde som samlar många av de frågor som inte ryms under andra, speciella, ämnesområden.

Fastighetsrätt
/Byggjuridik
/Konsultansvar

Advokatbyrån har en av Sveriges mest anlitade advokater vad gäller så kallade fel i fastighet. Vi hjälper både företag och privatpersoner med avtal, tvister, entreprenadjuridik...

Skadeståndsrätt

Våra skadeståndsjurister har stor erfarenhet av framför allt trafikskadeersättning och andra ersättningar för personskador men även skadestånd i andra sammanhang.

Kort om oss

Appelli Advokater är en av Dalarnas största advokatbyråer. Hos oss arbetar engagerade advokater och biträdande jurister, alla med egna kompetensområden. Det vi säger att vi kan, det kan vi på djupet. Tillsammans står vi för lång erfarenhet och bred kunskap. Under årens lopp har vi också byggt upp den trovärdighet som följer med dokumenterad erfarenhet och goda referenser. Därför kan du känna dig trygg när du vänder dig till oss. Ring för att boka möte, om ditt ärende brådskar försöker vi att ordna en inledande träff redan samma dag.

Följ oss på facebook:

Kontakta oss

Besöksadress : Engelbrektsgatan 34, Falun

Postadress : Box 1305, 791 13 Falun

Tel  : 023-144 60 Fax : 023-122 05

Share This