fbpx

Brottmål

Om man blir misstänkt eller åtalad för brott har man ofta rätt till en offentlig försvarare. Har du istället blivit utsatt för brott har du ofta rätt till ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet biträder, stöttar och hjälper dig genom förundersökning och eventuell rättegång i domstol, för din talan om skadestånd med mera.

Hej!

Jag och mina kollegor företräder dig inom samtliga områden inom brottmål. Våra försvarsadvokater har mycket stor erfarenhet av alla typer av brottmål.

Om ditt ärende brådskar försöker vi få en inledande träff redan samma dag.

Offentlig försvarare

Om du är misstänkt för brott får du ofta en offentlig försvarare tilldelad av tingsrätten. Du kan ofta själv önska vem som skall bli offentlig försvarare och som ska hjälpa dig genom en utredning och en eventuell huvudförhandling, det man brukar kalla rättegång. En offentlig försvarares arvode betalas av staten.

Målsägandebiträde

I en brottsutredning kallas brottsoffret målsägande. Ett målsägandebiträde är en advokat eller jurist som tilldelas målsäganden som stöd i rättsprocessen och för att framföra eventuella skadeståndsanspråk. Du kan på samma sätt som med en försvarare ofta välja målsägandebiträde och vi finns här för dig.

Privat försvarare

Om du är misstänkt för brott och detta endast kan leda till ett bötesstraff har du oftast inte rätt till en offentlig försvarare. Då kan du i stället anlita en advokat hos Appelli Advokater att företräda dig som privat försvarare.

Ungdomsmål

Precis som vuxna har barn och ungdomar rätt till en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde. Som din försvarare eller ditt målsägandebiträde är vår uppgift att tillvarata den misstänktes eller den drabbades rättigheter på bästa sätt. Att försvara eller biträda barn och ungdomar handlar om att förvalta deras framtid. Precis som i andra fall har vi tystnadsplikt.

Rådgivning

Behöver du stöd och rådgivning kring vad dina rättigheter är finns vi på Appelli Advokater endast ett samtal bort. Vi har lång erfarenhet av brottmål. Vi arbetar för att stärka dig och för att ge dig vår bästa juridiska rådgivning så att du ska orka genom hela processen.

VI ARBETAR MED BROTTMÅL

Linda Nyström

Advokat / delägare

Leif Hägglund

Advokat / delägare

Magnus Walberg

Advokat / delägare

Malin Nilsson

Advokat

Hej!

Hoppas du hittar det du söker! Du är alltid välkommen att kontakta oss med dina frågor!