Brottmål

Om man blir misstänkt eller åtalad för brott har man ofta rätt till en offentlig försvarare. Våra förvarsadvokater har mycket stor erfarenhet av alla typer av brottmål.

Har du istället blivit utsatt för brott har du ofta rätt till ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet biträder, stöttar och hjälper dig genom förundersökning och eventuell rättegång i domstol, för din talan om skadestånd med mera.

Offentlig försvarare 

Om du är misstänkt för brott får du ofta en offentlig försvarare tilldelad till dig av tingsrätten. Du kan själv välja vem som skall bli offentlig försvarare och som ska hjälpa dig genom en utredning och en eventuell huvudförhandling, det man brukar kalla rättegång. En offentlig försvarares arvode betalas som huvudregel av staten, under vissa omständigheter kan du dock bli skyldig att betala tillbaka en del, eller hela, av den kostnaden till staten.

Målsägandebiträde

I en brottsutredning kallas brottsoffret målsägande. Ett målsägandebiträde är en advokat eller jurist som tilldelas målsäganden som stöd i rättsprocessen och för att framföra eventuella skadeståndsanspråk. Du kan på samma sätt som med en försvarare välja målsägandebiträde och vi finns här för dig.

Privat försvarare 

Om du är misstänkt för brott och detta endast kan leda till ett bötesstraff har du oftast inte rätt till en offentlig försvarare. Du kan anlita en advokat hos Appelli Advokater att företräda dig som privat försvarare. 

Ungdomsmål

Precis som vuxna har barn och ungdomar rätt till en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde. Som din försvarare eller ditt målsägandebiträde är vår uppgift att tillvarata den misstänktes eller den drabbades rättigheter på bästa sätt. Att försvara eller biträda barn och ungdomar handlar om att förvalta deras framtid. Precis som i andra fall har vi tystnadsplikt.

Rådgivning

Behöver du stöd och rådgivning kring vad dina rättigheter är finns vi på Appelli Advokater ett samtal bort. Vi har lång erfarenhet av brottmål. Vi arbetar för att stärka dig och ge dig bästa juridiska rådgivning för att du ska orka genom hela processen. 

VI ARBETAR
MED BROTTMÅL:

Linda Nyström

Advokat/delägare

Leif Hägglund

Advokat/delägare

Magnus Walberg

Advokat/delägare

Affärsjuridik

Vår specialisering är mot mindre och medelstora, oftast ägarledda, företag som saknar egen juristavdelning.

 

Arvsrätt

Arvsrätten är ett stort och viktigt område som de flesta förr eller senare kommer i kontakt med. 

Familjerätt

Våra familjerättsjurister har både erfarenhet och den empati som krävs för denna typ av uppdrag.

Förvaltningsrätt
/Migrationsrätt

Oavsett vilken ärendetyp det gäller har vi stor erfarenhet av de mest frekventa ärendena hos förvaltningsdomstol.

Obeståndsrätt

Våra obeståndsjurister har stor vana av obeståndsjuridik i olika former såsom konkurshantering, ackord och andra underhandsuppgörelser samt företagsrekonstruktioner.

Brottmål/
Målsägandebiträde

Vi biträder, stöttar och hjälper dig genom förundersökning och eventuell rättegång i domstol samt för din talan om skadeståndsanspråk…

Allmän civilrätt
/Övrigt

Allmän civilrätt är ett brett ämnesområde som samlar många av de frågor som inte ryms under andra, speciella, ämnesområden.

Fastighetsrätt
/Byggjuridik
/Konsultansvar

Advokatbyrån har en av Sveriges mest anlitade advokater vad gäller så kallade fel i fastighet. Vi hjälper både företag och privatpersoner med avtal, tvister, entreprenadjuridik…

Skadeståndsrätt

Våra skadeståndsjurister har stor erfarenhet av framför allt trafikskadeersättning och andra ersättningar för personskador men även skadestånd i andra sammanhang.

Kort om oss

Appelli Advokater är en av Dalarnas största advokatbyråer. Hos oss arbetar engagerade advokater och biträdande jurister, alla med egna kompetensområden. Det vi säger att vi kan, det kan vi på djupet. Tillsammans står vi för lång erfarenhet och bred kunskap. Under årens lopp har vi också byggt upp den trovärdighet som följer med dokumenterad erfarenhet och goda referenser. Därför kan du känna dig trygg när du vänder dig till oss. Ring för att boka möte, om ditt ärende brådskar försöker vi att ordna en inledande träff redan samma dag.

Följ oss på facebook:

Kontakta oss

Besöksadress : Engelbrektsgatan 34, Falun

Postadress : Box 1305, 791 13 Falun

Tel  : 023-144 60 Fax : 023-122 05

Share This