Förvaltningsrätt

Vissa mål handläggs inte i tingsrätten utan avgörs i förvaltningsrätt. Det kan handla om mål rörande olika former av omhändertagande vid exempelvis alkoholmissbruk, psykisk sjukdom eller då barn far illa. Det kan även röra överklagande av olika beslut från myndigheter.

Oavsett vilken ärendetyp det gäller har vi stor erfarenhet av det mest frekventa ärendena vid förvaltningsdomstol. I ärenden där förvaltningsrätt utser offentligt biträde till de som ärendet berör har man rätt att önska få biträde från en särskild advokat eller jurist.

Tvångsvård av barn, LVU

LVU är lagen om vård av unga. Föräldrarna är de som bär ansvaret för att barn växer upp i en trygg och sund miljö. Om socialtjänsten får signaler om att ett barn far illa är det deras skyldighet och uppgift att utreda barnets situation. Socialtjänsten bär ett övergripande ansvar för att säkerhetsställa barn växer upp i just en trygg miljö. I ett ärende angående tvångsvård av barn har både föräldrarna och barnet rätt till offentligt biträde.Om du är orolig att ditt barn kan omhändertas bör du i tidigt stadie kontakta en advokat. Vi besitter särskild kompetens inom området och kan hjälpa dig.

Psykiatrisk tvångsvård, LPT

För att LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård ska tillämpas måste tre kriterier uppfyllas. Personen måste lida av en allvarlig psykisk störning, vårdbehovet måste vara oundvikligt och vården går ej att ge på frivillig väg. Du har rätt till ett offentligt biträde och kan själv önska en särskild advokat eller jurist.

Tvångsvård av missbrukare, LVM

LVM lagen om vård av missbrukare. Socialnämnden i den berördes kommun är de som tar beslutet om ett omedelbart omhändertagande och tvångsvård. Tvångsvård kan ske genom olika former exempelvis placering på behandlingshem eller annan låst institution. Den som på grund av missbruk är i behov av vård som denne inte frivilligt söker och på grund av sitt missbruk utsätter sitt liv eller andras liv i fara kan beredas vård enligt LVM. Du har rätt till ett offentligt biträde och kan själv önska en särskild advokat/jurist. Kontakta oss för råd, vi hjälper dig.

Rättspsykiatrisk vård, LRV

Om en person blir dömd för ett brott och anses psykiskt sjuk kan denne dömas till rättspsykiatrisk vård. Det betyder att denne ska erhålla psykiatrisk vård som är förenad med stöd av LRV. I ett ärende i LRV har personen rätt till ett offentligt biträde och kan själv önska en särskild advokat eller jurist.

VI ARBETAR
MED FÖRVALTNINGSRÄTT:

Magnus Walberg

Advokat/delägare

Linda Nyström

Advokat/delägare

Elisabet Leth

Advokat

Affärsjuridik

Vår specialisering är mot mindre och medelstora, oftast ägarledda, företag som saknar egen juristavdelning.

 

Arvsrätt

Arvsrätten är ett stort och viktigt område som de flesta förr eller senare kommer i kontakt med. 

Familjerätt

Våra familjerättsjurister har både erfarenhet och den empati som krävs för denna typ av uppdrag.

Förvaltningsrätt
/Migrationsrätt

Oavsett vilken ärendetyp det gäller har vi stor erfarenhet av de mest frekventa ärendena hos förvaltningsdomstol.

Obeståndsrätt

Våra obeståndsjurister har stor vana av obeståndsjuridik i olika former såsom konkurshantering, ackord och andra underhandsuppgörelser samt företagsrekonstruktioner.

Brottmål/
Målsägandebiträde

Vi biträder, stöttar och hjälper dig genom förundersökning och eventuell rättegång i domstol samt för din talan om skadeståndsanspråk…

Allmän civilrätt
/Övrigt

Allmän civilrätt är ett brett ämnesområde som samlar många av de frågor som inte ryms under andra, speciella, ämnesområden.

Fastighetsrätt
/Byggjuridik
/Konsultansvar

Advokatbyrån har en av Sveriges mest anlitade advokater vad gäller så kallade fel i fastighet. Vi hjälper både företag och privatpersoner med avtal, tvister, entreprenadjuridik…

Skadeståndsrätt

Våra skadeståndsjurister har stor erfarenhet av framför allt trafikskadeersättning och andra ersättningar för personskador men även skadestånd i andra sammanhang.

Kort om oss

Appelli Advokater är en av Dalarnas största advokatbyråer. Hos oss arbetar engagerade advokater och biträdande jurister, alla med egna kompetensområden. Det vi säger att vi kan, det kan vi på djupet. Tillsammans står vi för lång erfarenhet och bred kunskap. Under årens lopp har vi också byggt upp den trovärdighet som följer med dokumenterad erfarenhet och goda referenser. Därför kan du känna dig trygg när du vänder dig till oss. Ring för att boka möte, om ditt ärende brådskar försöker vi att ordna en inledande träff redan samma dag.

Följ oss på facebook:

Kontakta oss

Besöksadress : Engelbrektsgatan 34, Falun

Postadress : Box 1305, 791 13 Falun

Tel  : 023-144 60 Fax : 023-122 05

Share This