fbpx
ADVOKATBYRÅ | DALARNA

Jurist Avesta

Söker du en jurist i Avesta? Vi är verksamma i hela Dalarna och tillgängliga för telefonsamtal, mail och videomöten. Vi kommer gärna ut och träffar er vid behov eller bjuder in er till vårt kontor i Falun. Hos oss arbetar engagerade advokater och biträdande jurister, alla med egna kompetensområden. Våra advokater har sammanlagt mer än 150 års erfarenhet av juridik, rådgivning, processer och tvistelösning. Sannolikheten att vi tidigare har hanterat ett liknande ärende som du har, är därför mycket stor. Som klient hos Appelli Advokater har du tillgång till den samlade kompetensen hos alla våra jurister.

APPELLI ADVOKATER

Dalarnas advokatbyrå

Vår huvudinriktning och tyngdpunkt ligger på affärsjuridik, obestånd, brottmål fastighets- och konsulträtt, skadestånd samt allmän civilrätt med bland annat humanjuridik, familjerätt och arvsrätt. Men vi tar emot flertalet av de fall som finns i Dalarna.

Kontakta:
E-post: info@appelli.se
Tel: 023-144 60

Advokat

Våra advokater har sammanlagt mer än 150 års erfarenhet av juridik, rådgivning, processer och tvistelösning. Sannolikheten att vi tidigare har hanterat ett liknande ärende som du har, är därför mycket stor. Som klient hos Appelli Advokater har du tillgång till den samlade kompetensen hos alla våra jurister.

Kontakta:
E-post: info@appelli.se
Tel: 023-144 60

Jurist

Arbetet inom advokatbyrån är organiserat i arbetsgrupper med en ansvarig advokat och handläggande jurister. På advokatbyrån arbetar i dag nio advokater, en paralegal, två assistenter och två ekonomer. 

Kontakta:
E-post: info@appelli.se
Tel: 023-144 60

Anlita en advokat

I Sverige får endast den som är ledamot av Sveriges Advokatsamfund kalla sig advokat. Det är straffbart att kalla sig advokat om man inte är det. Advokater har den strängaste yrkeskoden bland alla yrkeskategorier.

Det viktigaste i vårt uppdrag är att alltid sätta klientens intresse främst. Vi ska alltid följa god advokatsed och gällande rätt. Det kan ibland innebära att vi på grund av jäv eller någon annan intressekonflikt inte accepterar ett uppdrag. Allt arbete vi utför sker under tystnadsplikt, som skyddas i lag. Läs mer om advokater och de regler som gäller för advokater på Advokatsamfundets hemsida: www.advokatsamfundet.se.

För vårt uppdrag gäller våra Allmänna villkor, som du kan ladda ner från hemsidan. Du kan även få ett exemplar i samband med att ett uppdrag påbörjas.

Om du som klient och konsument skulle vara missnöjd med vårt arbete och missnöjet rör vårt arvode eller någon annan ekonomisk fråga kan du i många fall snabbt och enkelt få ditt klagomål prövat av Konsumenttvistnämnden hos Sveriges advokatsamfund.

Läs mer om Konsumenttvistnämnden på: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

Konsumenttvistnämnden har följande kontaktuppgifter:
Postadress: Box 27321 /// 102 54 Stockholm
Telefon: 08-459 03 00.

Affärsjuridik

Vår specialisering är mot mindre och medelstora, oftast ägarledda, företag som saknar egen juristavdelning.

 

Arvsrätt

Arvsrätten är ett stort och viktigt område som de flesta förr eller senare kommer i kontakt med. 

Familjerätt

Våra familjerättsjurister har både erfarenhet och den empati som krävs för denna typ av uppdrag.

Förvaltningsrätt
/Migrationsrätt

Oavsett vilken ärendetyp det gäller har vi stor erfarenhet av de mest frekventa ärendena hos förvaltningsdomstol.

Obeståndsrätt

Våra obeståndsjurister har stor vana av obeståndsjuridik i olika former såsom konkurshantering, ackord och andra underhandsuppgörelser samt företagsrekonstruktioner.

Brottmål/
Målsägandebiträde

Vi biträder, stöttar och hjälper dig genom förundersökning och eventuell rättegång i domstol samt för din talan om skadeståndsanspråk...

Allmän civilrätt
/Övrigt

Allmän civilrätt är ett brett ämnesområde som samlar många av de frågor som inte ryms under andra, speciella, ämnesområden.

Fastighetsrätt
/Byggjuridik
/Konsultansvar

Advokatbyrån har en av Sveriges mest anlitade advokater vad gäller så kallade fel i fastighet. Vi hjälper både företag och privatpersoner med avtal, tvister, entreprenadjuridik...

Skadeståndsrätt

Våra skadeståndsjurister har stor erfarenhet av framför allt trafikskadeersättning och andra ersättningar för personskador men även skadestånd i andra sammanhang.

ADVOKAT I DALARNA

Kort om oss

Appelli Advokater är en av Dalarnas största advokatbyråer. Hos oss arbetar engagerade advokater och biträdande jurister, alla med egna kompetensområden. Det vi säger att vi kan, det kan vi på djupet. Tillsammans står vi för lång erfarenhet och bred kunskap. Under årens lopp har vi också byggt upp den trovärdighet som följer med dokumenterad erfarenhet och goda referenser. Därför kan du känna dig trygg när du vänder dig till oss. Ring för att boka möte, om ditt ärende brådskar försöker vi att ordna en inledande träff redan samma dag.

Följ oss på facebook:

Kontakta oss

Besöksadress : Engelbrektsgatan 34, Falun

Postadress : Box 1305, 791 13 Falun

Tel  : 023-144 60 Fax : 023-122 05

Share This