fbpx
appelli advokater

Jurist Avesta

Hej!

Söker du en jurist i Avesta?  Vi är verksamma i hela Dalarna och tillgängliga för telefonsamtal, mail och videomöten. Vi kommer gärna ut och träffar er vid behov eller bjuder in er till vårt kontor i Falun. 

Appelli Advokatbyrå

Vår huvudinriktning och tyngdpunkt ligger på affärsjuridik, obestånd, brottmål fastighets- och konsulträtt, skadestånd samt allmän civilrätt med bland annat humanjuridik, familjerätt och arvsrätt. Men vi tar emot flertalet av de fall som finns i Dalarna.

Advokat

Våra advokater har sammanlagt mer än 150 års erfarenhet av juridik, rådgivning, processer och tvistelösning. Sannolikheten att vi tidigare har hanterat ett liknande ärende som du har, är därför mycket stor. Som klient hos Appelli Advokater har du tillgång till den samlade kompetensen hos alla våra jurister.

Jurist

Arbetet inom advokatbyrån är organiserat i arbetsgrupper med en ansvarig advokat och handläggande jurister. På advokatbyrån arbetar i dag nio advokater, en paralegal, två assistenter och två ekonomer.

Anlita en advokat

I Sverige får endast den som är ledamot av Sveriges Advokatsamfund kalla sig advokat. Det är straffbart att kalla sig advokat om man inte är det. Advokater har den strängaste yrkeskoden bland alla yrkeskategorier.

Det viktigaste i vårt uppdrag är att alltid sätta klientens intresse främst. Vi ska alltid följa god advokatsed och gällande rätt. Det kan ibland innebära att vi på grund av jäv eller någon annan intressekonflikt inte accepterar ett uppdrag. Allt arbete vi utför sker under tystnadsplikt, som skyddas i lag. Läs mer om advokater och de regler som gäller för advokater på Advokatsamfundets hemsida.

För vårt uppdrag gäller våra Allmänna villkor, som du kan ladda ner från hemsidan. Du kan även få ett exemplar i samband med att ett uppdrag påbörjas.

Om du som klient och konsument skulle vara missnöjd med vårt arbete och missnöjet rör vårt arvode eller någon annan ekonomisk fråga kan du i många fall snabbt och enkelt få ditt klagomål prövat av Konsumenttvistnämnden hos Sveriges advokatsamfund. Läs mer om Konsumenttvistnämnden på advokatsamfundets hemsida.

Konsumenttvistnämnden har följande kontaktuppgifter:
Postadress: Box 27321 /// 102 54 Stockholm
Telefon: 08-459 03 00.

Våra tjänster